AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 29-06-2010

Lista wprowadzonych zmian:
 • Przypisywanie reklamodawcy do więcej niż jednej agencji
 • Zmiany w API


Przypisywanie reklamodawcy do więcej niż jednej agencji

Wdrożona zostanie zmiana w sposobie przypisywania reklamodawcy do agencji. Przed zmianą reklamodawca mógł być przypisany tylko do jednej agencji. Jeśli zachodziła potrzeba przypisania reklamodawcy do więcej niż jednej agencji należało stworzyć tyle kont tego samego reklamodawcy, do ilu agencji miał on należeć.


Reklamodawca, który jest przypisany do więcej niż jednej agencji, stan przed wdrożeniem.

Wdrażana funkcjonalność pozwala na połączenie jednego konta reklamodawcy z wieloma agencjami bez potrzeby tworzenia wielu kont dla reklamodawcy.


Reklamodawca, który jest przypisany do więcej niż jednej agencji, stan po wdrożeniu.

Oznacza to, że każdy reklamodawca, nawet jeśli współpracuje z wieloma agencjami, będzie potrzebował tylko jednego konta wewnątrz głównego konta AdOcean. Obrazek poniżej prezentuje nowy sposób przypisywania agencji do reklamodawcy (zakładka REKLAMODAWCY w systemie AdOcean):


Nowy sposób przypisywania agencji do reklamodawcy

Zmianie ulegnie również widok właściwości kampanii. Pojawi się zmodyfikowana lista służąca do wyboru reklamodawcy, który powinien być przypisany do kampanii. Reklamodawca będzie na liście dostępny wielokrotnie.

 • Nazwa reklamodawcy prezentowana będzie pod nazwą każdej agencji, do której reklamodawca jest przypisany. Wybranie reklamodawcy spod nazwy agencji powoduje nadanie tej agencji dostępu do statystyk kampanii.
 • Nazwa reklamodawcy prezentowana będzie także na końcu listy jako niezależny reklamodawca. Wówczas żadna agencja nie będzie miała dostępu do statystyk kampanii.


Wybór reklamodawcy z użyciem nowej listy

Jeśli do kampanii zostanie przypisany "reklamodawca XYZ", oznaczony na rysunku powyżej numerem 1, wówczas "reklamodawca XYZ" oraz "agencja A" będą mieli dostęp do statystyk kampanii. Jeśli ten sam reklamodawca, oznaczony na rysunku powyżej numerem 2, zostanie wybrany dla kampanii, wówczas dostęp do statystyk będzie miał ten reklamodawca oraz agencja B. Jeśli reklamodawca zostanie wybrany z pozycji 4, wtedy żadna agencja nie będzie miała dostępu do statystyk kampanii. Jeśli z listy zostanie wybrana agencja, wtedy do statystyk będzie miała dostęp tylko ta agencja i żaden reklamodawca.

Każda lista rozwijana dostępna w interfejsie AdOcean, służąca do filtrowania po reklamodawcach będzie prezentowana w nowy sposób.Zmiany w API

Dodanie możliwości przypisania wielu agencji do jednego reklamodawcy spowodowało konieczność zmian niektórych funkcji API:

 • GetCampaignInfo
  - zamiast dotychczasowego parametru "advertiserID" funkcja będzie zwracać 2 parametry: "advertiserID" i "agencyID"
  - zamiast dotychczasowego parametru "advertiserName" funkcja będzie zwracać 2 parametry: "advertiserName" and "agencyName"

 • GetCampaignsList
  - funkcja będzie zwracać dodatkowy parametr:"showDetails"
  - zwracane będą dodatkowe parametry: "advertiserID", "advertiserName", "agencyID", "agencyName", "globalUrl", "numberOfCappings" (zwracane jeśli "showDetails=Y" )

 • AddCampaign
  - funkcja będzie zwracać dodatkowy parametr: "agencyID"

 • UpdateCampaign
  - funkcja będzie zwracać dodatkowy parametr: "agencyID"

 • GetAdvertisersList
  - "agencyID" nie będzie zwracany po wywołaniu funkcji, ponieważ reklamodawca może być przypisany do więcej niż jednej agencji. (w przyszłości funkcja zostanie rozwinięta o możliwość zwracania dodatkowych informacji o reklamodawcach połączonych z agencją)

 • AddAdvertiser
  - w celu przypisania reklamodawcy do kilku agencji można używać parametru "agencyIDs" zamiast "agencyID"

 • UpdateAdvertiser
  - celu przypisania reklamodawcy do kilku agencji można używać parametru "agencyIDs" zamiast "agencyID

 • GetADSAssignedPlacementsList
  - nie będą się pojawiały puste węzły (węzły bez placementów)
  - dodany zostanie parametr: "namePattern"

 • GetPlacementsList
  - dodany zostanie parametr: "namePattern"

Uwaga : Zmiany nie powinny negatywnie wpłynąć na działanie Państwa aplikacji opartych na API AdOcean.