AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 04-01-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zgodne ID w API i interfejsie AdOcean
  • Zmiany w targetowaniu na OS (Windows XP)
  • Optymalizacja podglądu kodów placementu


Zgodne ID w API i interfejsie AdOcean

Nieustannie rozwijamy API AdOcean, aby dać Państwu możliwość jak najefektywniejszej integracji Państwa systemów z AdOcean.
Podczas tego wdrożenia wprowadzimy ID obiektów (kampanii, placementów, kreacji, itd.) jednakowe dla API i interfejsu. Oznacza to, że możliwe będzie na przykład otwarcie wybranej kampanii w następujący sposób:

  • Pobieramy ID kampanii z API.
  • Wstawiamy ID kampanii bezpośrednio w URL https://int.adocean-global.com/#/campaigns/campaing_ID/edit.
  • Wklejamy tak powstały URL do przeglądarki i przechodzimy bezpośrednio do wybranej kampanii.
W analogiczny sposób zadziała to dla innych obiektów w AdOcean.


Zmiany w targetowaniu na OS (Windows XP)

Aby ułatwić targetowanie na Windows XP (i sprawić, by było bardziej intuicyjne), opcje targetowania Windows XP SP2 oraz Windows XP bez SP2 zostaną zastąpione jedną pozycją: Windows XP.
Wszystkie obecnie zdefiniowane targetowania wykorzystujące Windows XP SP2 oraz Windows XP bez SP2 zostaną zamienione na targetowanie na Windows XP.


Optymalizacja podglądu kodów placementu

W związku z prowadzonymi pracami optymalizacyjnymi, z okna podglądu placementu usunięta zostanie przykładowa wizualizacja wykonywania kodu.