AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 28-12-2011

Lista wprowadzonych zmian:
  • Rozszerzona wyszukiwarka kampanii w interfejsie kolizji


Rozszerzona wyszukiwarka kampanii w interfejsie kolizji

W interfejsie kolizji zostały dodane nowe opcje wyszukiwania kampanii. Pozwalają one nie tylko na filtrowaniu kampanii po nazwie (kompletnej lub częściowej) oraz komentarzu, ale także po nazwie zlecenia. Wyszukiwanie po nazwie kampanii lub komentarzu działa w oparciu o takie same zasady, co wyszukiwarka na liście kampanii (domyślnym widoku zakładki Zarządzanie). Natomiast wyszukiwanie po nazwie zlecenia sprawia, że wylistowane zostają jedynie te kampanie, które posiadają co najmniej jedno zlecenie, którego nazwa pasuje do wyszukiwanej frazy. Dodatkowo, wyświetlenie rozszerzonego widoku (poprzez kliknięcie w link ‘Pokaż zlecenia’) powoduje wylistowanie tylko tych zleceń, których nazwa pasuje do wyszukiwanej frazy (nawet, jeśli kampania zawiera więcej zleceń emitowanych na danej przestrzeni reklamowej).


Rysunek 1: Wyszukiwanie kampaniiWraz z ostatnim w tym roku wdrożeniem przesyłamy życzenia szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku 2012!