AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 2015-12-02

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w API AO


Zmiany w API AO

W niedalekiej przyszłości planujemy udostępnić możliwość zmiany domeny emitera. Prowadzimy w tym kierunku prace i właśnie ukończyliśmy pierwszy etap - w efekcie w API zostanie dodana nowa zakładka "Aministration", w której dostępna będzie operacja GetEmiterInfo, która zwróci informację na temat emitera używanego na danym koncie.


Rysunek: Lista tabel API AO