AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 03-01-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Planowanie po zakończeniach video


Planowanie po zakończeniach video

W tym tygodniu wprowadzamy nową opcję dla planowania kampanii/zlecenia, dedykowaną kampaniom video: możliwość zdefiniowania planu/limitu kampanii lub zlecenia w oparciu o wskaźnik Zakończenia. Oznacza to, że zlecenie lub kampania będą emitowane do momentu, aż osiągnięta zostanie założona liczba zakończeń video.
Od teraz, podczas definiowania kampanii lub zlecenia, będzie można wybrać wskaźnik Zakończenia w odpowiednich widokach:

  • ustawienia planu dla kampanii/zlecenia:


  • ustawienia limitu emisji:


Uwaga: Aby opcja zadziałała prawidłowo, kreacje video w kampanii muszą obsługiwać zliczanie zakończeń video.