AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 06-05-2020

Lista wprowadzanych zmian:
  • Gemius CMP
  • Wsparcie dla CMP TCFv2
  • Max/min czas trwania dla kreacji video


Gemius CMP

Wprowadzamy nową wersję Gemius Consent Management Platform, zgodną ze standardem IAB Europe's Transparency & Consent Framework v2.0. gemiusCMP to narzędzie do zarządzania zgodami użytkowników w zakresie RODO (GDPR). Jego wygląd, zawartość oraz listę dostawców można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego Gemius Polska.


Wsparcie dla CMP TCFv2

Od dziś AdOcean będzie również obsługiwał CMP TCFv2.

Zmiany zostaną wprowadzone razem z aktualizacją bibliotek ado.js i aomini.js. Parametry gdpr oraz gdpr_consent będą uwzględniane w zapytaniach po reklamy (np. po ad.xml w przypadku reklam video).

ado.js/aomini.js nie będą dłużej samodzielnie rozkodowywać ciągów z zakodowaną informacją na temat zgody (consent-strings), ale będą wysyłać je w tym celu do emitera. W rezultacie, parametr nc również nie będzie już wysyłany w zapytaniach.


Max/min czas trwania dla kreacji video

Umożliwiamy zdefiniowanie minimalnego i maksymalnego czasu trwania dla pojedynczej kreacji video.

W zapytaniu do emitera można będzie zdefiniować następujące parametry:

  • mindur, maxdur - dla wszystkich kreacji video
  • pre$n$mindur, premindur, mid$n$mindur, midmindur, post$n$mindur, postmindur, over$n$mindur, overmindur - dla placementów VAST (parametr zależy od typu placementu)
  • pre$n$maxdur, premaxdur, mid$n$maxdur, midmaxdur, post$n$maxdur, postmaxdur, over$n$maxdur, overmaxdur - dla placementów VAST (parametr zależy od typu placementu)