AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 16-06-2010

Lista wprowadzonych zmian:
 • Targetowanie do urządzeń mobilnych
 • Capping z użyciem wyrażeń regularnych
 • Dodatkowy parametr dla funkcji "options" dostępny podczas tworzenia kodu szablonu kreacji
 • Możliwość pobierania raportów PDF w wielu wersjach językowych
 • Targetowanie do przeglądarki Safari
 • Usunięcie pola wyboru formy kreacji dla kreacji typu JS i HTML
 • Wyświetlanie daty startu i zakończenia kampanii, kiedy kampania nie jest w trybie edycji
 • Ukrycie kodów dla nieaktywnych placementów
 • Poprawione działanie ikony statystyk


Targetowanie do urządzeń mobilnych

Do systemu AdOcean dodana została możliwość targetowania do urządzeń mobilnych (targetowanie SO+Browser Mobile). Nowa funkcjonalność umożliwia targetowanie do wybranych systemów, przeglądarek i urządzeń mobilnych. Pomiędzy poszczególnymi grupami (systemy, przeglądarki, modele) zachodzi relacja "I", natomiast pomiędzy poszczególnymi elementami grupy występuje relacja "LUB".
Przykład: Jeśli jako systemy operacyjne zostaną wybrane Android i iPhone OS, a jako przeglądarka Opera Mini, kreacja zostanie wyświetlona jeśli użytkownik ogląda stronę używając przeglądarki Opera Mini i ma zainstalowany na urządzeniu mobilnym jeden z wybranych systemów.


Targetowanie do urządzeń mobilnych

Uwaga: System AdOcean może poprawnie dostarczać reklamy tylko, jeśli urządzenie mobilne ma włączoną obsługę skryptów JavaScript!Capping z użyciem wyrażeń regularnych

Dla wszystkich kont została włączona możliwość używania wyrażeń regularnych PCRE z wykorzystaniem słów kluczowych przesyłanych do kodów placementów AdOcean. Wyrażenia regularne pozwalają na określenie reguł, decydujących czy dane słowo kluczowe powinno powodować wyświetlenie reklamy. Używanie wyrażeń regularnych pozwala zaoszczędzić wiele czasu w przypadku definiowania cappingu na słowa kluczowe, przy targetowaniu na wiele słów.

Przykładowe użycia wyrażeń regularnych:

 • dostarczenie reklamy, jeśli jako słowa kluczowe zostaną przekazane wyrażenia "biały pies" lub "czarny kot":
 • ^(biały+\s+pies|czarny+\s+kot)$

 • dostarczenie reklamy w przypadku, kiedy słowo kluczowe rozpoczyna się od ciągu "między" (międzymiastowy, międzynarodowy, międzyludzki itp.):
 • ^między.*

 • dostarczenie reklamy w przypadku kiedy użytkownik wypełniający formularz użył adresu e-mail spoza wybranej domeny (może zostać wykorzystane w przypadku promowania własnych kont pocztowych dla użytkowników, którzy takiego konta nie posiadają):
 • ^(?!.*(@domena).*).*(@).*


Uwaga: Jeśli do kodu placementu strona przekazuje więcej niż jedno słowo kluczowe i użyte jest wykluczające wyrażenia regularne (określające ciąg znaków, który ma zablokować emisję reklamy), wtedy słowa kluczowe przekazywane do kodu placementu muszą być oddzielone innymi znakami niż przecinek. Jeśli do kodu placementu przekazane jest więcej niż jedno słowo kluczowe, słowa oddzielone są przecinkami i którekolwiek ze słów spełnia warunek wyrażenia, reklama zostanie dostarczona użytkownikowi.Dodatkowy parametr dla funkcji "options" dostępny podczas tworzenia kodu szablonu kreacji

Nowy parametr 'htmlspecialchars' dla funkcji "options" jest dostępny podczas tworzenia szablonu kreacji. Parametr włącza automatyczną konwersję znaków specjalnych (wpisanych w pola formularza szablonu) na encje HTML. Zamieniane są następujące znaki:

 • znak &
 • znak podwójnego cudzysłowu (")
 • znak mniejszości (<)
 • znak większości (>)

Przykład użycia nowego parametru w kodzie szablonu kreacji:

<PARAMETER_MY_CODE>
human_readable_name_en='Code containing special chars:';
type='text_area';
name='my_code';
size=64,9;
default_value='';
empty='Y';
options='htmlspecialchars';

Wynik użycia parametru widoczny jest poniżej:


Znaki specjalne użyte jako parametr kreacji


Znaki specjalne zamienione na encje HTMLMożliwość pobierania raportów PDF w wielu wersjach językowych

Dodana została możliwość pobierania raportów PDF we wszystkich wersjach językowych dostępnych w systemie AdOcean (m. in. polski, angielski, rosyjski).Targetowanie do przeglądarki Safari

Do interfejsu targetowania na systemy operacyjne i przeglądarki (SO+Browsers) została dodana możliwość targetowania do przeglądarki Safari.Usunięcie pola wyboru formy kreacji dla kreacji typu JS i HTML

Usunięta została rozwijana lista wyboru form kreacji dla wbudowanych typów form kreacji HTML i JS (rysunek poniżej). Te same formy kreacji dostępne są jako szablony dla każdego konta AdOcean..Wyświetlanie daty startu i zakończenia kampanii, kiedy kampania nie jest w trybie edycji

Podczas przeglądania ustawień kampanii w trybie "tylko do odczytu" dostępne są pola z informacją o czasie rozpoczęcia i zakończenia kampanii. Przed zmianą ta informacja była widoczna tylko, jeśli kampania była w trybie edycji.Ukrycie kodów dla nieaktywnych placementów

W oknie wyświetlającym przestrzeń reklamową wydawcy po wybraniu węzła typu Master i otwarciu okna podglądu kodu placementów system nie będzie pokazywał kodów nieaktywnych placementów.Poprawione działanie ikony statystyk

Ikona statystyk jest prezentowana w interfejsie tylko w przypadku, jeśli są już zliczenia dla wybranej kampanii.