AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 01-04-2020

Lista wprowadzanych zmian:
  • Aliasy domen hitcollectorów
  • Nowa operacja API: GetHitcollectorInfo
  • Nowy szablon kreacji - Split banner


Aliasy domen hitcollectorów

Pod koniec roku 2019 umożliwiliśmy korzystanie z aliasów domen emiterów. Tym razem prezentujemy aliasy domen hitcollectorów, które pozwalają przypisać różne domeny hitcollectorów do różnych wydawców w ramach jednego konta AdOcean. Dzięki temu strony mogą wysyłać żądania z własnej domeny (zamiast hit.gemius.pl) i w ten sposób uniknąć blokowania zliczeń przez narzędzia zapobiegające wysyłaniu tego typu zdarzeń. Funkcjonalność wymaga zmian w kodach placementów, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi dla danego wydawcy.


Nowa operacja API: GetHitcollectorInfo

Wraz z aliasami domen hitcollectorów, wprowadzamy również nową operację API. Operacja GetHitcollectorInfo zwróci informację na temat domyślnego hitcollectora oraz wszystkich jego aliasów na danym koncie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji API.


Nowy szablon kreacji - Split banner

Nowy szablon kreacji pozwala na zdefiniowanie do pięciu banerów, które będą podzielone w pionie lub poziomie. Użytkownik może wejść w interakcję z kreacją za pomocą scrolla myszki lub poprzez przeciągnięcie elementów kreacji. Można również zdefiniować interwał automatycznej zmiany.