AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-11-2014

Lista wprowadzanych zmian:
 • Mechanizm RTB


Mechanizm RTB

Dzięki funkcjonalności RTB w AdOcean, możliwa staje się optymalizacja zasobów i zwiększenie zysków z efektywniejszej sprzedaży reklam poprzez jednoczesne oferowanie powierzchni wielu sieciom. RTB oznacza sytuację, w której powierzchnia reklamowa jest kupowana i sprzedawana dla każdej odsłony niezależnie, przy wykorzystaniu tzw. programmatic buying. Reklamodawcy w czasie rzeczywistym wymieniają oferty dla danej odsłony i jeśli dana oferta wygrywa, zwycięska reklama jest od razu wyświetlana na stronie wydawcy. Mechanizm real-time bidding w AdOcean pozwala wydawcom na zarządzanie, optymalizację i oferowanie swojej powierzchni reklamowej wielu różnym sieciom. Wydawcy mogą też priorytetyzować sieci i odpowiednio alokować wolną powierzchnię. Za pomocą szablonu RTB AdOcean może łączyć się z wieloma dostawcami technologii RTB podczas pojedynczej odsłony i oferować powierzchnię klientom w oparciu o ich preferencje i eCPM. AdOcean jest obecnie zintegrowany z 5 dostawcami: PubMatic, Admeta, Adform, Clickonometrics oraz Google for Publishers.

Model Waterfall

Zespół AdOcean przygotował mechanizm typu Waterfall, który może być indywidualnie dopasowywany. Model obsługuje zarówno dostawców, którzy nie mogą zaoferować ceny za emisję, jak i tych którzy swoją cenę przekazują. Można zdefiniować kolejność SSP, a następnie rozpocząć oferowanie im powierzchni. Proces zostaje zatrzymany, gdy jeden z dostawców kupi odsłonę. Konfiguracja SSP jest dowolna.
Przykład:

 1. Google for Publishers: na pierwszym miejscu w kolejce
 2. AdMeta: na drugim miejscu w kolejce
Najpierw Adserver zapyta GfP czy system kupi odsłonę. Jeśli nie, pytany jest kolejny dostawca - AdMeta. Jeśli żaden z systemów nie kupi odsłony, Adserver wyemituje najlepsza alternatywną kampanię (na podstawie jej eCPM).
Możliwy scenariusz:
 • GfP: nie kupi
 • AdMeta: kupi
Wynik:
Wyświetlona jest kreacja AdMeta. Proces zostaje zatrzymany.

Model Aukcyjny

Aukcja opiera się na dostawcach, którzy mogą zaproponować cenę dla każdej odsłony - Adserver wybiera najlepszą z ofert (włączając w to najlepszą kampanię alternatywną). W przypadku przystępowania do aukcji kilku dostawców, niezależnie od ustalonej dla nich kolejności, odpytywanie każdego dostawcy następuje asynchronicznie, w tym samym czasie.
Przykład: konfiguracja SSP jest następująca:

 1. PubMatic: miejsce pierwsze
 2. Clickonometrics: miejsce drugie
AdServer odpytuje asynchronicznie PubMatic i Clickonometrics oraz wybiera najlepszą kampanię alternatywną. Kiedy wszyscy dostawcy odpowiedzą, najlepsza oferta jest wybierana i wyświetlana w odsłonie.
Możliwy scenariusz:
 • odpowiedź PubMatic: 0.2€ CPM
 • odpowiedź Clickonometrics: 0.1€ CPM
 • Najlepsza kampania alternatywna Adservera: 0.24€
Wynik:
Emitowana jest kampania alternatywna.

Model łączony: Waterfall i Aukcyjny

Dostawcy z obu modeli mogą brać udział w licytacji jednocześnie.
Przykład:

 1. Google for Publishers: pierwsze miejsce w kolejce
 2. AdMeta: drugie miejsce w kolejce
 3. PubMatic: trzecie miejsce w kolejce
 4. Clickonometrics: trzecie miejsce w kolejce
Najpierw Adserver pyta GfP czy system kupi odsłonę. Jeśli nie, odpytywany jest kolejny dostawca - AdMeta. Jeśli żaden z nich nie kupi odsłony, AdServer odpytuje asynchronicznie PubMatic i Clickonometrics oraz wybiera najlepszą kampanię alternatywną. Kiedy wszyscy dostawcy odpowiedzą, najlepsza oferta jest wybierana i wyświetlana w odsłonie.
Możliwy scenariusz:
 • odpowiedź GFP: nie kupuje
 • odpowiedź AdMeta: nie kupuje
 • odpowiedź PubMatic: 0.2€ CPM
 • odpowiedź Clickonometrics: 0.1€ CPM
 • Najlepsza kampania alternatywna Adservera: 0.14€
Wynik:
Emitowana jest kampania PubMatic.

Cena minimalna "Floor price":

Niektórzy dostawcy (w modelu waterfall lub aukcyjnym) mogą obsługiwać dynamiczne przekazywanie floor price w żądaniach. eCPM z najlepszej kampanii alternatywnej wybranej przez Adserver jest przekazywana jako floor price dla dostawcy SSP. Dostawca dynamicznie dostosowuje oferowane ceny to podanej ceny minimalnej i zwraca cenę wyższą. eCPM jest obliczany automatycznie przez Adserver dla każdej kampanii alternatywnej optymalizowanej w oparciu o eCPM.

Statystyki kampanii

*statystyki obliczane są tylko dla SSP które przekazują informację o cenie sprzedaży

Tworzenie kampanii RTB

 1. Należy utworzyć nową kampanię i zdefiniować podstawowe właściwości (jak na przykład powierzchnię reklamową).
 2. Należy zdefiniować nową kreację i wybrać szablon RTB.
 3. Należy wprowadzić odpowiednie wartości w sekcji Właściwości, zgodnie z instrukcją szablonu. Nie trzeba konfigurować wszystkich dostawców.
  Przykład:
 4. Należy zdefiniować inne kampanie na powierzchni tego samego wydawcy, optymalizowane w oparciu o eCPM.

Definiowanie kampanii alternatywnych dla aukcji RTB

AdServer, po wybraniu do emisji kampanii RTB, wybiera także "najlepszą kampanię alternatywną", która będzie współkonkurować z ofertami SSP i zostanie wyemitowana, jeśli odsłona nie zostanie sprzedana w w aukcji żadnemu z dostawców SSP lub jeśli eCPM tej kampanii będzie wyższy niż oferty SSP. Taka kampania musi spełnić kilka warunków:

 • Musi być zdefiniowana na tym samym placemencie co kampania RTB, która została wybrana.
 • Musi być optymalizowana w oparciu o eCPM (ustawienie dla kampanii, nie zlecenia czy surroundu). Adserver wybiera najbardziej dochodową kampanię w oparciu o to ustawienie. Najpierw wybierana jest grupa kampanii opartych na eCPM o tym samym najwyższym priorytecie, następnie z tej grupy wybierana jest najbardziej efektywna kreacja na wybranym placemencie.
 • Jeśli na pewno ma zostać wybrana kampania RTB, oczywiście powinna mieć najwyższy priorytet. Jeśli Adserver wybrał kampanię RTB, przeprowadza ponowny wybór (zaczynając od najwyższych priorytetów) - tym razem wszystkie kampanie RTB oraz kampanie nie optymalizowane po eCPM zostają wykluczone i z pozostałych kampanii zostaje wybrana najlepsza kampania alternatywna.
 • Jeśli najlepsza kampania alternatywna ma zdefiniowany koszt za kliknięcie (CPC) lub koszt za akcję (CPA), Adserver potrzebuje danych dla pary placement-kreacja, aby wyliczyć eCPM. Jeśłi nie jest to możliwe, aukcja się nie odbędzie i do emisji zostanie wybrana najlepsza kampania alternatywna. Pomoże to zebrać w niej statystyki.
 • Kreacje w najlepszej kampanii alternatywnej mogą być zdefiniowane z użyciem szablonów (HTML lub JS) lub bez (kreacje typu HTML/JavaScript/IMG/SWF).
 • Wszystkie ustawienia takie jak cappingi, limity, targetowania oraz wykluczenie będą sprawdzane przy wyborze najlepszej kampanii alternatywnej.

Ograniczenia preview

Kreacje RTB są widoczne w Preview i Live Preview, ale podglądy nie są dostępne dla kampanii alternatywnych.