AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 9-11-2016

Lista wprowadzonych zmian:
  • Zmiany w API AdOcean


Zmiany w API AdOcean

W API AdOcean zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • dla operacji getMediaServersList - dodany zostanie opcjonalny parametr serversType służący do filtrowania serwerów kreacji
  • dla operacji getMediaServersList oraz getMediaServerInfo - dodany zostanie nowy atrybut domain - jest to ta sama domena, co domena plików w kodzie kreacji (także dla kont korzystających z aliasu domeny). Dotychczasowy atrybut previewDomain jest przestarzały i zostanie w przyszłości usunięty z API.