AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 08-04-2020

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowy widok statystyk
  • Zmiany w API AdOcean
  • Usprawnienie w widoku statystyk AOSSP


Nowy widok statystyk

Przygotowaliśmy nowy widok podsumowania w statystykach, który będzie zawierał najważniejsze informacje na temat wyników kampanii. Nowy widok dostępny będzie pod adresem: /statistics/view/summary. Statystyki szczegółowe z kampanii znaleźć będzie można pod zakładką Advanced, będzie również dostępna osobna zakładka dla statystyk video.

Podsumowanie

W nowym widoku można sprawdzić statystyki Real Time (emisje i kliknięcia), postęp kampanii oraz ogólne statystyki dla kilku najpopularniejszych wskaźników. Co więcej, statystyki Real Time będą automatycznie aktualizowane co 5 minut, nie będzie więc potrzeby odświeżania widoku w celu uzyskania najświeższych danych.Dodaliśmy także kilka nowych wykresów prezentujących podział emisji na typy urządzeń, udział ruchu cookie i non-cookie dla wybranej metryki oraz podział emisji na placementy i zlecenia:


Top 5 placementów oraz top 10 zleceń z największą liczbą emisji prezentowane będzie osobno, natomiast reszta zostanie zagregowana do jednego segmentu pod nazwą "Other"

Pasek postępu

Pasek postępu prezentuje postęp kampanii lub zlecenia dla wskaźnika wybranego w planie tej kampanii/zlecenia. Pokazuje zarówno wartość procentową, jak i liczbę bezwzględną zdarzeń osiągniętą od chwili startu kampanii/zlecenia, a także liczbę zdarzeń, która pozostała do wypełnienia założonego planu.

Jeśli planowanie odbywa się na poziomie kampanii, postęp zleceń będzie prezentowany w postaci dni od rozpoczęcia zlecenia do jego zakończenia. Jeśli kampania jest planowana na poziomie zleceń, pasek postępu będzie prezentował czas, który upłynął od startu kampanii. Informacje będą prezentowane w ten sposób również w przypadku wybrania konkretnej kreacji. Pasek postępu prezentuje dane z dokładnością do sekund, natomiast zamieszczony pod nim opis - do dni, dlatego możliwy jest status o treści: "postęp 97%, pozostało 0 dni".

Kolor paska postępu odpowiada statusowi predykcji dla danej kampanii/zlecenia:


Status kampanii: OK


Status kampanii: zagrożona


Status kampanii: mocno zagrożona


Brak predykcji lub predykcja nie może zostać przeliczona

Video

Statystyki video będą dostępne tylko dla kampanii video. Wszystkie statystyki pozostaną niezmienione.


Zaawansowane

Statystyki Real Time, główny wykres oraz plan kampanii zostały usunięte ze starego widoku podsumowania, który staje się teraz częścią widoku Advanced:


Z listy rozwijanej w zakładce Advanced zostaną usunięte niektóre pozycje nie cieszące się popularnością. Jednak wszystkie statystyki będą w dalszym ciągu przeliczane i będzie można uzyskać do nich dostęp za pomocą API tak jak dotychczas. W celu uzyskania pełnej listy usuwanych widoków prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego Gemius Polska.


Zmiany w API AdOcean

Operacja GetStatisticOrdersList będzie w odpowiedzi zwracać dwa nowe parametry: startDate oraz endDate z wartościami wskazanymi w ustawieniach czasu trwania zlecenia. Operacja nie zwróci tych parametrów, jeśli czas trwania zleceń jest ustawiony na "czas trwania kampanii".


Usprawnienie w widoku statystyk AOSSP

W widoku statystyk AdOcean SSP, w zakładce Programmatic, dodany zostanie przycisk Apply. Dzięki niemu statystyki nie będą już odświeżane za każdym razem po wybraniu którejś pozycji z list rozwijanych, lecz możliwe będzie wybranie wszystkich pożądanych parametrów widoku, takich jak rok, miesiąc czy kampania, i przeliczenie danych dopiero po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian za pomocą nowego przycisku.