AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 20-06-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Nowy format i zmiany związane z RODO w skryptach zliczających
 • Zmiany w operacji API GetTrackingScripts


Nowy format i zmiany związane z RODO w skryptach zliczających

27 czerwca 2018 planujemy wprowadzić nowy format skryptów zliczającyh w AdOcean. Zmiany obejmą następujące elementy:

 • nowy format skryptów JS
 • skrypty w formie IMG dostępne w interfejsie
 • możliwość wysłania informacji na temat zgody użytkownika (lub jej braku)
 • możliwość pobrania skryptów zliczających z automatycznycm protokołem - protokół automatycznie będzie uzupełniany zgodnie z protokołem strony, na której skrypt został wykonany
 • związane z powyższym zmiany w API

Nowy format skryptów zliczających pozwala na wysłanie informacji na temat zgody użytkownika (lub jej braku) w rozumieniu RODO za pomocą parametru nc:
 • w skrypcie JS wartość parametru powinna zostać ustawiona na false jeśli użytkownik wyraził zgodę lub true jeśli użytkownik nie wyraził zgody
 • w skrypcie IMG i w skryptach w postaci URL wartość parametru powinna zostaż ustawiona na 0 jeśli użytkownik wyraził zgodę lub 1 jeśli użytkownik nie wyraził zgody
Domyślnie wartość parametru nc ustawiona jest na false lub 0, a więc przyjmowane jest założenie, że użytkownik wyraził zgodę.


Przykłady skryptów zliczających


Skrypty zliczające emisje - JS


<script type="text/javascript">
  (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']);
</script>
<script type="text/javascript">
(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'myao', 'px1FZ.N6mQ6pOu0XXXBEf7e9.BfYCZgrLTDH2cmAeKH.27', 'qhcknmskds', 'lnrkkxqimozlkdeegkteblyoykmc']);
</script>
<script type="text/javascript" src="//myao.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"> </script>


Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, należy przekazać parametr nc=true.

Jeśli RODO nie ma zastosowania dla użytkownika, można pominąć poniższą część skryptu:

<script type="text/javascript">
  (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']);
</script>


Skrypty zliczające emisje - IMG

<img src="http://myao.hit.gemius.pl/redot.gif?id=px1FZ.N6mQ6pOu0XXXBEf7e9.BfYCZgrLTDH2cmAeKH.27/stparam=qhcknmskds/fastid=lnrkkxqimozlkdeegkteblyoykmc/nc=0" border="0"></img>


Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, należy przekazać parametr nc=1.


Skrypt zliczający kliknięcia

http://myao.hit.gemius.pl/hitredir/id=px1FZ.N6mQ6pOu0XXXBEf7e9.BfYCZgrLTDH2cmAeKH.27/stparam=nijqqjmpnn/fastid=irbdhvrnbumriqegngeacdelagim/nc=0/url=

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, należy przekazać parametr nc=1.Skrypt zliczający rozwinięcia - JS


<script type="text/javascript">
  (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']);
</script>
<script type="text/javascript">
(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'myao', 'px1FZ.N6mQ6pOu0XXXBEf7e9.BfYCZgrLTDH2cmAeKH.27', 'ukotkrjnbc', 'mlmefmdgcyhqspauvgfvhninjule']);
</script>
<script type="text/javascript" src="//myao.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"> </script>

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, należy przekazać parametr nc=true.

Jeśli RODO nie ma zastosowania dla użytkownika, można pominąć poniższą część skryptu:

<script type="text/javascript">
  (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']);
</script>Skrypt zliczający rozwinięcia - IMG

<img src="http://myao.hit.gemius.pl/redot.gif?id=px1FZ.N6mQ6pOu0XXXBEf7e9.BfYCZgrLTDH2cmAeKH.27/stparam=ksuknmsyvm/fastid=msurkxqibvtskdeegpgmtlyoypqr/nc=0" border="0"></img>


Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, należy przekazać parametr nc=1.
Zmiany w operacji API GetTrackingScripts

W związku ze zmianami w skryptach zliczających, zaktualizowana zostanie również operacja GetTrackingScripts. Obecnie skrypty zliczające emisje w postacji JS oraz IMG możba pobrać za pomocą parametru impressionsScriptType. Od 27 czerwca 2018, wszystkie rodzaje skryptów zliczających będą w API dostępne w formacie JS oraz IMG, więc zmieniona zostanie nazwa parametru z impressionsScriptType na scriptType.


Uwaga: zmiany nie są kompatybilne wstecz.