AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 02-08-2017

Lista wprowadzanych zmian:
 • Nowy format reklamowy - Glass Click
 • Drobne zmiany w szablonach kreacji Rising Stars Slider, Video Background Pushdown, AdTiles, Multimedia AdTiles oraz Carousel
 • Nowa wersja VAST Wrapper (bez funkcji passback)


Nowy format reklamowy - Glass Click

W przypadku tego formatu reklamowego, po kliknięciu gdziekolwiek w obrębie strony, w nowej zakładce (aktywnej lub w tle) otwarta zostanie strona docelowa kampanii. Nie jest potrzebna żadna grafika, na stronie wyświetlana jest tylko przezroczysta warstwa.Dla kreacji Glass click można zdefiniować następujące parametry:

 • Open in active tab - spowoduje otwarcie strony docelowej w aktywnej zakładce (przeglądana strona zostanie wyświetlona w nowej zakładce w tle)
 • Prevent default action - spowoduje wyświetlenie warstwy nad wszystkimi klikalnymi elementami strony, blokując ich domyślne działanie
 • Prevent looping - zapobiega ponownemu wyświetleniu kreacji Glass click w nowej zakładce, gdy zaznaczona jest opcja Open in active tab.


Drobne zmiany w szablonach kreacji Rising Stars Slider, Video Background Pushdown, AdTiles, Multimedia AdTiles oraz Carousel


Wprowadzamy także kilka poprawek w wybranych szablonach kreacji, dostępnych już w interfejsie AdOcean:

 • Rising Stars Slider:
  • opcje "Aktywuj kliknięciem" oraz "Opóźnienie slidera" będą działać niezależnie od siebie, a więc będzie można wywołać slider po kliknięciu lub po zakończeniu odliczania
  • możliwość zdefiniowania przycisku zamykającego dla całej kreacji
  • licznik czasu nie będzie wyświetlane, jeśli pole "Opóźnienie slidera" zostanie ustawione na null lub pozostanie puste
  • wyświetlenie kreacji slider będzie w statystykach zliczane jako rozwinięcie
 • Multimedia AdTiles
  • możliwość zdefiniowania banera (obrazek lub plik HTML5) dla kreacji przed rozwinięciem
  • możliwość zdefiniowania automatycznego rozwinięcia po upływie określonego czasu
  • opcja "Add empty item" - do elementów galerii zostanie dodany pusty, przezroczysty element, wyświetlany jako pierwszy
 • AdTiles - kliknięcia w strzałki będą zliczane w statystykach jako rozwinięcia
 • Video Background Pushdown - kliknięcia w banery będą zliczane w statystykach jako rozwinięcia
 • Carousel - możliwość przesłania pliku HTML5

Nowa wersja VAST Wrapper (bez funkcji passback)

Nowy szablon kreacji, VAST Wrapper without passback działa w podobny sposób do VAST Wrapper, z tą jednak różnicą, że ta wersja kreacji zastępczej nie zostanie wybrana, jeśli dostępna jest jakakolwiek inna kreacja.
Ten szablon kreacji nie wymaga stosowania specjalnego profilu placementu.