AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 27-03-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w statystykach SSP
  • Pomiar Viewability w szablonach kreacji RTB/SSP
  • Zmiany w kopiowaniu kampanii
  • Usunięcie operacji API
  • Nowy szablon kreacji In-text


Zmiany w statystykach SSP

Podczas najbliższego wdrożenia w AdOcean wprowadzony zostanie nowy sposób prezentacji statystyk SSP. Na górze widoku wyświetlony zostanie wykres przedstawiający statystyki dla całego konta (z wszystkich kampanii SSP) lub z wybranej kampanii w wybranym okresie (roku i miesiącu). Wykres prezentuje do czterech wskaźników: łączny przychód, próby emisji, emisje oraz udział w emisjach. Kliknięcie w nazwę wskaźnika powoduje pokazanie/ukrycie go na wykresie.

Istnieje również możliwość wyświetlenia ogólnych statystyk dla całego konta.Pomiar Viewability w szablonach kreacji RTB/SSP

Pomiar viewability będzie teraz dostępny także w kreacjach opartych na szablonach RTB/SSP Template i RTB/SSP Template with AOSSP. Viewability będzie mierzone dla kontenera, w którym wyświetlana będzie kreacja wygrywająca aukcję. Uwaga: jeśli kontener będzie istotnie większy niż sama kreacja, pomiar viewability może zostać przeprowadzony zgodnie ze standardem dla dużych kreacji tj. kreacji o powierzchni 242 500 pikseli lub większej (co najmniej 30% powierzchni kontenera widoczne w oknie przeglądarki).
Dla kreacji pochodzących z kampanii alternatywnych pomiar viewability będzie prowadzony w zależności od ustawień danej kreacji, niezależnie od ustawień dla kreacji opartej na szablonie RTB/SSP Template.

W przypadku kreacji z warstwami (np. Toplayer), viewability nie będzie mierzone - wymiary takiej kreacji będą rozpoznawane jako 0x0 px.Zmiany w kopiowaniu kampanii

Wprowadzamy usprawnienia w procesie kopiowania kampanii. Do tej pory pliki kreacji z kampanii źródłowej nie były kopiowane do kampanii docelowej, tylko były przez te kampanie współdzielone. Teraz kopiowanie kampanii będzie skutkować również skopiowaniem wszystkich plików kreacji. Dodatkowo, wszystkie nowo skopiowane kreacje będą zawierały makro <%%FILE_n%%> w sekcji z parametrami - dzięki temu łatwo będzie można sprawdzić, który plik jest podłączony do danej kreacji.Pliki kreacji będą kopiowane także podczas kopiowania samej kreacji (w ramach tej samej kampanii lub pomiędzy kampaniami).

Zmiana będzie widoczna również w podglądzie kodu kreacji: bezpośredni URL do pliku zostanie zastąpiony przez odpowiednie makro <%%FILE_n%%>.


W związku z powyższymi zmianami wprowadzamy nową operację w API: CopyCreatives. Operacja ta pozwoli skopiować listę kreacji do innej kampanii. Jeśli parametr destinationCampaign pozostanie pusty, kreacje zostaną skopiowane do tej samej kampanii, z której są kopiowane.Usunięcie operacji API

Usunięta zostanie nieużywana operacja UploadMediaFile.Nowy szablon kreacji In-text

Przygotowaliśmy nowy szablon kreacji "In-text". Nowy szablon pozwala zdefiniować sześć sekcji zawierających osobne pliki, wyrażenia lub kontener, w którym mają być podkreślone wybrane słowa. Możliwe jest także wykluczenie wybranych wyrażeń w danym kontenerze.

W związku z wprowadzeniem nowego szablonu, następujące szablony kreacji zostaną usunięte z AdOcean:

  • AdOcean In-text 250x110
  • AdOcean In-text 280x230
  • AdOcean In-text 300x330
  • AdOcean In-text 300x330 video
  • AdOcean In-text 370x120

Wszystkie kreacje wykorzystujące wymienione wyżej szablony będą działać do poniedziałku, 15 czerwca 2019. Po tej dacie kreacje zdefiniowane z wykorzystaniem starych szablonów nie będą już wyświetlane.