AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 18-02-2015

Lista wprowadzanych zmian:
  • Wskaźniki Inscreen i Dwell w planowaniu kampanii


Wskaźniki Inscreen i Dwell w planowaniu kampanii

Wprowadzana funkcjonalność otwiera drogę na całkowicie innowacyjne podejście do tematu sprzedaży reklam online. Nasze najnowsze rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na lepszą widoczność reklamy - od teraz będzie możliwe planowanie kampanii w AdOcean w oparciu o takie wskaźniki jak:

  • Inscreens – co najmniej 50% powierzchni reklamy widoczne przez co najmniej 1 sekundę
  • Inscreen reach – liczba użytkowników cookie, dla których został zliczony Inscreen
  • Dwells – intencjonalny kontakt z kreacją poprzez najechanie na nią kursorem
  • Dwell reach – liczba użytkowników cookie, dla których został zliczony Dwell

W planowaniu opartym np. o inscreeny, emisja kampanii rozkładana jest równomiernie, a system automatycznie dostosowuje liczbę wyświetlanych reklam tak, aby zakładany cel (ie. odpowiednia liczba emisji inscreen) został zrealizowany w zdefiniowanym czasie. W ten sam sposób realizowane są kampanie zaplanowane w oparciu o pozostałe dostępne wskaźniki.

W chwili obecnej w AdOcean możliwe jest planowanie kampanii w oparciu aż o 12 wskaźników.