AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 09-04-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Capping na kliknięcia w wybranym okresie czasu
  • Ograniczenie dostępu użytkowników: typy kampanii i priorytety
  • Zmiany w AdOcean API


Capping na kliknięcia w wybranym okresie czasu

Aby zapewnić większą elastyczność przy definiowaniu kampanii efektywnościowych, wprowadzamy capping na kliknięcia z możliwością wyboru okresu czasu, w którym obowiązuje. Dzięki tej funkcjonalności, reklamodawca będzie miał możliwość przypomnieć użytkownikowi o swoim produkcie także wtedy, gdy użytkownik wykazał już wcześniej zainteresowanie (kliknął w kreację).


Ograniczenie dostępu użytkowników: typy kampanii i priorytety

AdOcean pozwala teraz na ograniczenie dostępu wybranego użytkownika systemu do wybranych typów kampanii i priorytetów. Funkcjonalność umożliwia utrzymanie większej kontroli nad przestrzenią reklamową i zachowanie pewnych typów kampanii i priorytetów tylko dla najważniejszych kampanii lub zezwolenie wydawcom na tworzenie własnych kampanii autopromocyjnych.


Zmiany w AdOcean API

  • Operacje GetCampaignInfo, GetOrderInfo, GetSurroundInfo, GetCampaignsList, GetOrdersList, GetSurroundsList nie będą już zwracały informacji o cappingach zdefiniowancyh dla danego obiektu;
  • Operacje AddOrder, AddCampaign, UpdateOrder, UpdateCampaign, AddSurround, UpdateSurround nie będą dłużej akceptować informacji o cappingach dla danego obiektu;
  • Operacja GetCappingStatNamesList została usunięta.