AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 29-06-2011

Lista wprowadzanych zmian:
 • Zmiana definicji wskaźników
 • Widok tygodni w kalendarzach
 • Capping na pełne okresy czasu
 • Usuwanie plików dodanych w szablonie kreacji
 • Wyszukiwarka na liście cappingów globalnych
 • Targetowanie do IE9
 • Usuwanie zmiennych dostępnych w dowolnym targetowaniu
 • Nowe opcje w szablonach kreacji dla form layer'owych oraz expand'owanych


Zmiana definicji wskaźników

Ujednolicenie metodologii liczenia pomiędzy gDE2 i AdOcean

W związku ze zbliżającym się wydaniem gDE2, nowej wersji popularnego badania efektywności kampanii reklamowych w internecie, firma AdOcean (producent gDE2) wprowadza zmiany w adserwerze w celu zwiększenia kompatybilności pomiędzy oboma narzędziami.

W gDE2 poza dodaniem nowych funkcjonalności, poprawieniem szybkości systemu oraz nowoczesnym interfejsem zostały wprowadzone zmiany w definicjach poszczególnych statystyk. Zmiany zostały wprowadzone na życzenie Klientów i mają na celu ułatwienie analizy efektywności kampanii reklamowych. Uproszczone zostało liczenie poszczególnych statystyk przy zachowaniu możliwości dokładnej i kompleksowej analizy kampanii.

AdOcean jest w finalnej fazie prac nad wprowadzeniem reklam video zgodnych ze standardem VAST w AdOcean i gDE2, wdrożenie takiej funkcjonalności wymusza na nas modyfikację definicji niektórych wskaźników w systemie AdOcean. O terminie wdrożenia reklam wideo zgodnych ze standardem VAST poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Uwaga: zmiana będzie miała wpływ tylko na nowo definiowane kampanie, dodane do systemu AdOcean po wprowadzeniu zmian w definicji wskaźników. Wszystkie uprzednio zdefiniowane kampanie będą liczone zgodnie ze starymi definicjami statystyk.


Opis zmian

Poniżej prezentujemy listę wskaźników, których definicje zostaną zmienione. Zmiany, w stosunku do obecnych definicji zaznaczone są na niebiesko:

 • kliknięcia cookie - prezentuje liczbę kliknięć w reklamę wykonanych przez użytkowników cookie.

 • pierwsze kliknięcia - prezentuje liczbę kliknięć które: 1) były wykonane przez użytkownika cookie po raz pierwszy po każdej emisji, 2) były wykonane przez użytkownika cookie po raz pierwszy w sytuacji braku emisji lub niezliczenia emisji, 3) były wykonane po upływie dwóch godzin od poprzedniego pierwszego kliknięcia 4)były wykonane przez użytkowników non-cookie.

 • udane kliknięcia - prezentuje liczbę kliknięć cookie zakończonych przejściem na stronę reklamowaną. Limit czasowy, jaki jest dopuszczany pomiędzy kliknięciem cookie a odsłoną strony reklamowanej, wynosi 5 minut. Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku zdefiniowania landing padów dla kreacji.

 • TTC - Time To Click, prezentuje średni czas upływający od emisji cookie do pierwszego kliknięcia cookie.Jeśli po zliczeniu się emisji wykonano więcej pierwszych kliknięć cookie to przy liczeniu TTC brane pod uwagę są tylko te, które wystąpiły jako pierwsze po każdej emisji.

 • CTR - Click Through Ratio, współczynnik pokazujący, jaka część wszystkich emisji zakończyła się kliknięciem. CTR = (wszystkie kliknięcia / wszystkie emisje) x 100%

 • CTR d.i. - Click Through Ratio direct impact, współczynnik pokazujący jaka część emisji cookie zakończyła się pierwszym kliknięciem cookie wykonanym w ciągu dwóch godzin od emisji reklamy.
  CTR d.i. = (pierwsze kliknięcia cookie wykonane w ciągu 2h od emisji / emisje cookie) x 100%

 • rozwinięcia - prezentuje liczbę zdarzeń, zdefiniowanych przez zakładającego kampanię jako rozwinięcia, zależnych od miejsca wstawienia skryptu zliczającego w kreacji. odnotowanych w ciągu 10 godzin od emisji kreacji. Liczone są tylko rozwinięcia, które wystąpiły jako pierwsze po każdej emisji.
  Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku modelu kampanii z rozwinięciami.

 • akcje post-click - prezentuje liczbę akcji poprzedzonych kliknięciami cookie, przy uwzględnieniu limitu czasowego dla akcji post-click. Limit ten nakładany jest na czas między kliknięciem cookie a akcją post-click i domyślnie wynosi 5 dni. Akcje post-click mają wyższy priorytet niż akcje post-view, co oznacza, że na przykład, jeśli po emisji nastąpiło kliknięcie, a potem emisja i następnie akcja, to ta akcja zliczona zostanie jako akcja post-click. Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku zdefiniowania akcji.

 • AR-V - Action Rate - Views, współczynnik pokazujący, jaka część kliknięć cookiezakończyła się wykonaniem akcji post-click.
  AR-V = (akcje post-click / kliknięcia cookie) x 100%.
  Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku zdefiniowania akcji.

 • CR-V - Conversion Rate - Views, współczynnik pokazujący, jaka część kliknięć cookie zakończyła się przejściem na reklamowaną stronę w przeciągu 5 minut po kliknięciu.
  CR-V = (udane kliknięcia / kliknięcia cookie) x 100%.
  Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku zdefiniowania landing padów dla kreacji.

 • TTA-pc - Time To Action – post-click, prezentuje średni czas upływający od kliknięcia cookie do wykonania akcji post-click. Jeżeli użytkownik cookie wykonał kilka akcji post-click (wszystkie po tym samym kliknięciu), to przy liczeniu TTA-pc pod uwagę brana jest tylko pierwsza z nich.
  Uwaga: Statystyka będzie zliczana tylko w przypadku zdefiniowania akcji.Widok tygodni w kalendarzach

Numery tygodni wyświetlane będą w widoku właściwości kampanii oraz zlecenia:

W widoku szczegółowego planu emisji dodana zostanie możliwość wyboru czasu zlecenia w tygodniach. W celu zaznaczenia całego tygodnia należy kliknąć na numer tygodnia widoczny w widoku:Capping na pełne okresy czasu

Do tej pory capping częstotliwościowy działał na pełne okresy od momentu zdarzenia, tzn. jeśli dla kreacji ustawiony był capping 1 x UU x dzień i użytkownik zobaczył kreację o 13:00, to ta kreacja mogła być mu wyświetlona po godzinie 13:00 następnego dnia. Capping na dzień oznaczał capping na 24 godziny od momentu zdarzenia, a nie do końca dnia (23:59).

Z wdrożeniem dodana zostanie możliwość ustawienia cappingu na pełny okres zamiast na określoną ilość czasu. Jeśli w AdOcean ustawiony jest capping 1 x UU x dzień na wybraną kreację oraz zaznaczona opcja "na pełny okres" i internauta zobaczy kreację pierwszy raz np. o 13:00, to kolejny raz będzie mógł zobaczyć kreację po godzinie 00:00 dnia następnego. Jeśli inny użytkownik zobaczy tę kreację o 23:55, to następny raz będzie mógł ją zobaczyć również po godzinie 00:00.Usuwanie plików dodanych w szablonie kreacji

Dodana zostanie dodatkowa opcja w szablonach kreacji umożliwiająca usunięcie uprzednio dodanego pliku do kreacji. Przed wdrożeniem istniała jedynie możliwość nadpisania poprzednio dodanego pliku.Wyszukiwarka na liście cappingów globalnych

Dodana zostanie wyszukiwarka na liście cappingów globalnych. Wyszukiwarka umieszczona będzie ponad listą i będzie działać podobnie do wyszukiwarki dostępnej na widoku listy kampanii:

 • wpisanie ciągu znaków spowoduje wyszukanie wszystkich cappingów, których nazwa zawiera wpisany ciąg znaków
 • wpisanie dwóch lub więcej słów (ze spacją pomiędzy nimi) oznacza lub, czyli system wyszuka nazwy cappingów, w których występuje co najmniej jedno z wpisanych słów
 • podanie dwóch lub więcej słów w podwójnym cudzysłowie spowoduje wyszukanie cappingu, którego nazwa zawiera dokładnie ten ciąg słów, który jest wpisany w cudzysłowie
 • wszystkie znaki specjalne są escapowane i wyszukiwany jest dokładnie taki ciąg znaków jaki jest wpisany


Targetowanie do IE9

Dodana zostanie w interfejsie AdOcean możliwość zdefiniowania targetowania do przeglądarki Internet Explorer 9.Usuwanie zmiennych dostępnych w dowolnym targetowaniu

Dodany zostanie przycisk pozwalający na usuwanie uprzednio zdefiniowanych zmiennych. Zmienne będą usuwane z listy widocznej na obrazku poniżej, usunięcie nie ma wpływu na już zdefiniowane targetowania. Nie można usuniętej zmiennej użyć w nowym targetowaniu.

Nowe opcje w szablonach kreacji dla form layer'owych oraz expand'owanych

Do szablonów globalnych dodane zostaną dwie opcje:

 • z-index - dla kreacji layer'owych
 • prędkość rozwijania - dla kreacji expand'owanych.