AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

Archiwum







Release: 01-02-2012

Lista wprowadzanych zmian:
 • Przycisk "Zapisz i aktywuj" w edycji zlecenia
 • Nowe opcje personalizacji konta
 • Komentarze - nowa opcja dostępna w szablonach kreacji
 • Rozwinięcia - nowy wskaźnik w raportach okresowych
 • Statystyka CTR w dostępie wydawcy
 • Zmiany w interfejsie kolizji
 • Kalendarz dostępny przy definiowaniu dodatkowego okresu w statystykach
 • Zmiany w AdOcean API


Przycisk "Zapisz i aktywuj" w edycji zlecenia

Dodaliśmy nowy przycisk Zapisz i aktywuj dostępny dla nieaktywnego zlecenia.


Obrazek: Przycisk zapisz i aktywuj



Nowe opcje personalizacji konta

W zakładce USTAWIENIA KONTA dodaliśmy nowe opcje:

 • Domyślna liczba wierszy listy kampanii / zleceń / surround'ów - użytkownik może zdefiniować jak wiele elementów powinna domyślnie wyświetlać poszczególna lista
 • Zapamiętaj filtr wyszukiwania - do tej pory wszyscy użytkownicy korzystali z zapamiętywania przez system użytych filtrów. Nowa opcja pozwala zdecydować czy ta opcja ma dalej być włączona dla konta.
 • Dostępne kolumny na liście kampanii – Użytkownik może wybrać kolumny jakie będą widoczne na liście kampanii, dostępne kolumny to: Reklamodawca, data założenia, data rozpoczęcia, data zakończenia, Tryb emisji, Predykcja, Statystyki, Strefa czasowa, Priorytet, Waga, Komentarz.

Nie można ukryć kolumn z nazwą, typem oraz statusem kampanii. Kolumny z listy wybiera się klikając na nazwę kolumny trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Po wdrożeniu na liście zaznaczone będą obecnie widoczne kolumny.


Obrazek: Nowe opcje w zakładce USTAWIENIA KONTA



Komentarze - nowa opcja dostępna w szablonach kreacji

Umożliwiliśmy dodawanie komentarzy do pól w szablonach kreacji. Nowy parametr, dostępny dla osób tworzących szablony kreacji nazywa się 'comments'.
Przykład: comment_pl='pomoc dla użytkownika' ('pl' może być zastąpiony skrótem innego języka dostępnego w interfejsie AdOcean).


Obrazek: Komentarze w widoku parametrów szablonu.



Rozwinięcia - nowy wskaźnik w raportach okresowych

Dodaliśmy możliwość pobierania statystyk rozwinięć poprzez raporty okresowe.


Obrazek: Rozwinięcia w raportach okresowych



Statystyka CTR w dostępie wydawcy

Wydawca otrzymał dostęp do statystyki CTR dla swojej powierzchni reklamowej. W celu sprawdzenia tej statystyki należy wybrać pozycję CTR z listy rozwijanej dostępnej na górze strony.


Obrazek: Statystyki CTR w dostępie wydawcy



Zmiany w interfejsie kolizji

W interfejsie kolizji wyświetlane są statystyki dla wskaźnika, po którym planowane jest zlecenie lub kampania. Postęp prezentowany jest również w oparciu o ten wskaźnik (postęp nie jest prezentowany dla zleceń o nieograniczonym planie oraz dla kampanii o nieokreślonym planie). Planowana liczba zdarzeń dla kampanii jest to suma zdarzeń dla wszystkich zleceń, pod warunkiem, że wszystkie zlecenia są planowane w oparciu o ten sam wskaźnik i żadne ze zleceń nie ma nieograniczonego planu "-1".


Obrazek: Interfejs kolizji



Kalendarz dostępny przy definiowaniu dodatkowego okresu w statystykach

W celu ułatwienia dodawania okresów do statystyk dodaliśmy do systemu kalendarz za pomocą, którego można łatwo zdefiniować początek oraz koniec okresu


Obrazek: Kalendarz w widoku statystyk



Zmiany w AdOcean API

Planujemy wprowadzenie następujących zmian w kilku operacjach API.

Operacja GetAssignedCampaignsList:

 • parametry todaysDay oraz emissionsToday przestaną być zwracane
 • parametr emissionsOverall zostanie zamieniony na emissionAttempts
 • parametr progress zostanie zamieniony na planProgress

Operacja GetAssignedOrdersList:

 • parametry todaysDate oraz emisssionsToday przestaną być zwracane
 • parametr emissionsOverall zostanie zamieniony na allEvents
 • parametr progress zostanie zamieniony na planProgress

Operacja SuspendCampaign:

 • parametr urgent zostanie usunięty. Każde wywołanie funkcji SuspendCampaign będzie traktowane jako wywołanie z ustawionym parametrem urgent=Y.

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa narzędzia oparte na API AdOcean korzystają z wymienionych operacji i o wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wdrożeniem prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego AdOcean.