AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 25-04-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Statystyki video oraz viewability&dwell w raportach okresowych
  • Aktualizacja kodu konfiguracyjnego Header Bidding
  • Zmiany w szablonie kreacji Viewable billboard
  • Nowa operacja w API: GetSspStats


Statystyki video oraz viewability&dwell w raportach okresowych

Podczas definiowania sekcji w raporcie okresowym można teraz będzie wybrać jedną z grup statystyk: statystyki podstawowe lub statystyki video.
Uwaga: w danej sekcji raportu okresowego mogą być prezentowane wskaźniki należące tylko do jednej z tych grup. Oznacza to, że nie jest możliwe zdefiniowanie sekcji zawierającej jednocześnie wskaźniki z grupy podstawowej oraz video.

Statystyki video

Aby otrzymać raport zawierający statystyki video, należy wybrać pożądane wskaźniki video z odpowiedniej grupy. Lista dostępnych wskaźników:

Statystyki Viewability&Dwell

W grupie statystyk podstawowych będą od teraz dostępne także statystyki Viewability&Dwell. Lista dostępnych wskaźników:Aktualizacja kodu konfiguracyjnego Header Bidding

Informujemy, że dostępna jest aktualizacja kodu konfiguracyjnego Header Bidding. Najnowszą wersję kodu można znaleźć w widoku kodów placementów w zakładce "Prebid adserver config".Zmiany w szablonie kreacji Viewable billboard

Wprowadzamy zmianę w zachowaniu kreacji Viewable billboard: emisje dla kreacji będą zliczane tylko wtedy, gdy kreacja jest widoczna w oknie przeglądarki.Nowa operacja w API: GetSspStats

Dzięki nowej operacji GetSspStats w API AdOcean możliwe będzie teraz pobranie przez API również statystyk AdOcean SSP. Statystyki mogą być prezentowane dla kampanii, placementu lub DSP. Lista dostępnych statNames:

  • dla kampanii lub placementu: sspAuctions, sspAuctionWins, sspEmissions, sspLostEmissions, sspTotalRevenue
  • dla DSP: sspAuctions, sspAuctionWins, sspEmissions, sspLostEmissions, sspTotalRevenue, sspAverageFloor, sspAverageBid, sspFillRate