AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 13-02-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Edycja ustawień targetowania dowolnego
  • Nowe targetowanie URL
  • Prezentacja wielkości grup targetowania behawioralnego
  • Zapamiętywanie kolejności sortowania w widoku zleceń


Edycja ustawień targetowania dowolnego

Targetowanie dowolne z predefiniowanymi zmiennymi będzie od teraz edytowalne.

Zmienne dla targetowania wciąż będą definiowane w zakładce Zmienne/Targetowanie w menu Ustawienia. Do tej pory, jeśli wystąpiła potrzeba zmodyfikowania wyrażenia targetowania dowolnego, konieczne było utworzenie nowego wyrażenia od początku. Teraz możliwe będzie wprowadzenie zmiany w już istniejącym wyrażeniu w trwającej kampanii.


Aby zmodyfikować targetowanie dowolne należy przejść do trybu edycji kampanii. Wyrażenie użyte w danych targetowaniach będzie prezentowane na liście. Kliknięcie w ikonę ołówka spowoduje wypełnienie pól Edytora wyrażenia użytymi zmiennymi. Po wprowadzeniu modyfikacji należy kliknąć przycisk Dodaj wyrażenie, zaakceptować Targetowanie i zakończyć edycję kampanii.

Dodatkowo, możliwe będzie także łatwe zmodyfikowanie operatora logicznego AND/OR pomiędzy grupami w bardziej złożonym wyrażeniu targetującym.Nowe targetowanie URL

Prezentujemy nowy rodzaj targetowania. Targetowanie URL to prosty sposób na wyświetlenie kampanii na konkretnych stronach zgodnie z listą akceptowanych lub odrzuconych słów zawartych w adresie URL.

Jeśli którekolwiek ze znajdujących się na liście pasujących słów wystąpi w URL strony, kampania zostanie na niej wyświetlona. W przeciwnym wypadku targetowanie zostanie zablokowane i reklama nie zostanie dostarczona.

Jeśli którekolwiek ze znajdujących się na liście odrzuconych słów wystąpi w URL strony, kampania nie zostanie na niej wyświetlona.

Uwaga: jeśli URL strony zawiera zarówno słowa z listy słów pasujących, jak i odrzuconych, targetowanie zostanie zablokowane i reklamy nie będą na danej stronie wyświetlane.Prezentacja wielkości grup targetowania behawioralnego

Podczas definiowania targetowania behawioralnego z wykorzystaniem grup od zewnętrznych dostawców będzie teraz możliwe sprawdzenie jaka jest obecnie wielkość wybranego segmentu - będzie ona prezentowana w nawiasie obok nazwy segmentu.
Zapamiętywanie kolejności sortowania w widoku zleceń

W widoku Zlecenia możliwe jest posortowanie zleceń według każdej z prezentowanych kolumn. Od teraz ostatni porządek sortowania zostanie zapamiętany w ciasteczku przeglądarki, dzięki czemu będzie również zapamiętany po powrocie do tego widoku.