AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 04-02-2015

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowe limity w planowaniu kampanii


Nowe limity w planowaniu kampanii

W planowaniu kampanii i zleceń dodaliśmy możliwość ustawienia ograniczenia emisji w oparciu o liczbę inscreen, dwell, unikalnych inscreen i unikalnych dwell. To rozszerzenie funkcjonalności otwiera drogę dla kompletnie nowego podejścia do emisji kampanii reklamowych.

W branży reklamy internetowej, widoczna emisja (inscreen) to pomiar reklam, które były rzeczywiście widoczne dla użytkownika podczas emisji (częściowo, w całości lub według innych parametrów). Według definicji IAB, za reklamę widoczną dla użytkownika uznaje się taką, która byłą widoczna na ekranie w co najmniej 50% i przez co najmniej 1 sekundę. W AdOcean stosujemy definicję IAB. W przypadku video, standard IAB wymaga, aby co najmniej 50% playera było widoczne przez co najmniej 2 następujące po sobie sekundy emisji reklamy.

Rozszerzenie funkcjonalności daje możliwość zdefiniowania limitu emisji dla kampanii lub zlecenia w oparciu o nowe statystyki. Dodanie limitu dla wybranego wskaźnika powoduje, że kampania/zlecenie zostanie automatycznie zatrzymana po osiągnięciu zdefiniowanej wartości. Limit można wprowadzić podczas edycji kampanii w menu "LIMITY EMISJI" lub po kliknięciu w link "[ Dodaj nowy limit ]" w widoku właściwości kampanii.

Aby dodać limit, należy wybrać odpowiedni wskaźnik z listy rozwijanej. Następnie należy wprowadzić pożądaną wartość, której osiągnięcie ma spowodować zatrzymanie kampanii/zlecenia.

Aby dodać limit dla konkretnego zlecenia, a nie dla całej kampanii, należy kliknąć w "[ Dodaj nowy limit ]" w widoku edycji zlecenia, który także przekierowuje do menu "LIMITY EMISJI", ale z oznaczonym konkretnym zleceniem. Proces definiowania limitu dla zlecenia jest bardzo podobny do definicji limitu dla kampanii, dodatkowo pojawia się tylko druga lista rozwijana "Dotyczy:" dzięki której określa się, dla którego zlecenia czy surroundu w kampanii limit jest dodawany. Limity są sprawdzane na podstawie przeliczonych danych z kampanii - specjalny algorytm przewiduje czy w najbliższej godzinie kampania/zlecenie powinno zostać wstrzymane (system wznowi kampanię/zlecenie jeśli zostało wstrzymane na podstawie obliczeń algorytmu, a po przeliczeniu okaże się, że wciąż brakuje danych do osiągnięcia limitu).

Definicje:

  • Inscreen display – co najmniej 50% kreacji widoczne przez co najmniej 1 sekundę
  • Inscreen video – co najmniej 50% kreacji widoczne przez co najmniej 2 kolejne sekundy
  • Dwell – intencjonalny kontakt z kreacją poprzez najechanie na nią kursorem
  • Unique inscreen cookies – liczba użytkowników cookie, dla których został zliczony inscreen
  • Unique dwell cookies – liczba użytkowników cookie, dla których został zliczony dwell