AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-10-2011

Lista wprowadzonych zmian:
 • Nowy moduł predykcji


Nowy moduł predykcji

Nowy moduł predykcji w systemie AdOcean umożliwia monitorowanie przewidywanego przez system postępu realizacji kampanii i zlecenia. Status predykcji kampanii lub zlecenia informuje, czy planowana liczba zdarzeń w kampanii/zleceniu, przy uwzględnieniu dotychczasowego tempa emisji oraz obłożenia witryny innymi kampaniami, może zostać zrealizowana przy obecnie ustawionym czasie trwania kampanii. Innymi słowy, system przewiduje, czy plan kampanii ma szansę zostać wykonany przez emiter, czy nie. Predykcja obejmuje 30 dni w przód i uwzględnia następujące ograniczenia emisji:

 • Capping częstotliwościowy
 • Capping na czas trwania kampanii
 • Capping na słowa kluczowe
 • Capping z użyciem wyrażeń regularnych
 • Program emisji
 • Capping na kreacje agresywne
 • Geotargetowanie
 • Targetowania na podstawie systemu operacyjnego i przeglądarki
 • Targetowanie do urządzeń mobilnych
 • Targetowanie do populacji
 • Targetowanie na podstawie adresu IP
 • Targetowanie numeryczne
 • Dowolne targetowania
 • Targetowanie na podstawie dostawców Internetu (ISP)
 • Targetowanie na podstawie rozdzielczości ekranu
 • Targetowanie na podstawie domen

Moduł predykcji nie uwzględnia następujących ograniczeń:

 • Capping na kliknięcia (na czas trwania kampanii)
 • Optymalizacji BestPerforming oraz względem wskaźnika eCPM
 • Planowania po priorytetach i udziałach dla wydawców

co wpływa na dokładność otrzymywanych wyników dla kampanii/zleceń korzystających z wymienionych wyżej opcji.

Status predykcji nie jest prezentowany dla kampanii/zleceń, które są zakończone lub wstrzymane.

Moduł predykcji bazuje na próbach emisji, dlatego do uzyskania wyniku predykcji potrzebne są dane historyczne dla placementu obejmujące okres co najmniej miesiąca. Dla placementów, które zostały zdefiniowane w czasie krótszym niż miesiąc temu wynik predykcji nie będzie zwracany.Prezentacja statusów predykcji

Status predykcji przedstawiany jest za pomocą ikony lub w postaci liczbowej. Dla zleceń, w których został zdefiniowany plan (czyli planowana liczba zdarzeń jest ograniczona) w kolumnie informującej o statusie predykcji będzie wyświetlana informacja na temat osiągniętego do tej pory planu oraz przewidywanego wyniku zlecenia w okresie trwania zlecenia. Na przykład w zleceniu, w którym plan został ustawiony na 1 000 emisji, napis ‘50% / 98%’ oznacza, że do tej pory zostało wyświetlonych 50% zakładanej liczby emisji (czyli 500 emisji), natomiast do końca trwania zlecenia zostanie wyświetlonych 98% zakładanej liczby emisji (czyli 980 emisji). Dodatkowo, w zależności od przewidywanego wyniku zlecenia, estymowana liczba zdarzeń jest wyświetlana w jednym z trzech kolorów:

 • Zielony – przewidywany postęp zlecenia wynosi 100%;
 • Żółtym – przewidywany postęp zlecenia wynosi co najmniej 90%, ale jest mniejszy od 100%;
 • Czerwonym – przewidywany postęp zlecenia wynosi poniżej 90%.

Dla zleceń trwających dłużej niż 30 dni lub dla tych, dla których status predykcji nie został jeszcze wyznaczony (ze względu na krótki czas od zdefiniowania zlecenia lub wprowadzenia zmiany dotyczącej planowanej liczby zdarzeń, wskaźnika, po którym zlecenie jest planowane lub trybu planowania) będzie wyświetlana ikona , która informuje o tym, że status predykcji dla danego zlecenia nie jest znany.

Dla zleceń, w których plan jest nieograniczony prezentowanym statusem jest , który informuje o tym, że zlecenie osiągnie swój plan.

W sposób analogiczny będzie wyświetlana informacja na temat statusu predykcji dla kampanii, w której został określony plan (czyli określona została liczba zdarzeń dla całej kampanii, a nie dla poszczególnych zleceń). Natomiast dla kampanii, w których zostało ustawione planowanie dla poszczególnych zleceń, status predykcji dla kampanii jest uzależniony od statusu predykcji dla zleceń w tej kampanii.

Wówczas kampania może mieć jeden ze statusów:

 • ikona oznacza, że wszystkie zlecenia z danej kampanii osiągną zakładany plan;
 • ikona oznacza, że plan co najmniej jednego zlecenia w danej kampanii jest zagrożony (plan nie zostanie zrealizowany, ale zabraknie nie więcej niż 10% planu);
 • ikona oznacza, że plan co najmniej jednego zlecenia w kampanii jest mocno zagrożony (zostanie zrealizowane mniej niż 90% planu);
 • ikona oznacza, że status predykcji co najmniej jednego zlecenia jest nieznany.

Dla kampanii będących w trybie edycji status predykcji będzie prezentowany kolorem szarym. Dotyczy to zarówno ikon jak i prezentacji liczbowej. Zmiana koloru na szary oznacza, że w kampanii zostały dokonane zmiany, które mogą wpłynąć na estymowany wynik kampanii/zlecenia. Prezentowany status jest zgodny z ostatnio wyznaczonym wynikiem, a jednocześnie jest informacją, że po kolejnej aktualizacji wynik predykcji może ulec zmianie.