AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 30-01-2019

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowe parametry w szablonie kreacji Media Room


Nowe parametry w szablonie kreacji Media Room

Szablon kreacji Media Room będzie teraz umożliwiał zdefiniowanie osobnych adresów docelowych dla każdego elementu karuzeli. W tym celu należy podać odpowiednie wartości parametrów Custom target url. Jeśli parametry pozostaną puste, zostanie dla nich użyty domyślny adres URL zdefiniowany dla kreacji lub kampanii.