AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 15-02-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowy rodzaj targetowania – typ urządzenia
  • Nowa operacja w API – GetTrackingScripts


Nowy rodzaj targetowania – typ urządzenia

Wprowadzamy możliwość kierowania kampanii na wybrane typy urządzeń w prosty sposób.
Nowy rodzaj targetowania: Targetowanie na typy urządzeń będzie od środy dostępny w interfejsie AdOcean - wystarczy tylko wybrać odpowiednie urządzenie z listy.


W związku z udostępnieniem nowego rodzaju targetowania, zostaną również wprowadzone zmiany w API:
  • zostanie dodana nowa operacja GetDeviceTypesList
  • w operacjach Add/UpdateTargeting obsługiwany będzie nowy rodzaj targetowania (Device)

Nowa operacja w API – GetTrackingScripts

Dzięki nowej operacji API: GetTrackingScripts, możliwe będzie pobranie dla kampanii wszystkich skryptów zliczających.
Dodatkowo, w przypadku skryptów zliczających emisje, dostępny będzie wybór typu skryptu (JS lub IMG).