AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 09-08-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w ustawieniach konta


Zmiany w ustawieniach konta

Wprowadzamy kilka zmian mających na celu usprawnienie posługiwania się zakładką Ustawienia konta:

  • dodany zostanie dodatkowy nagłówek rozdzielający ustawienia globalne (wspólne dla konta głównego i wszystkich aliasów) od ustawień dotyczących konkretnego loginu,
  • zmieniona zostanie kolejność opcji.