AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 26-09-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Statystyki słów kluczowych w Inventory
 • Nowy szablon kreacji - SDK Cube
 • Zmiany w statystykach przeglądarek
 • Zmiana w operacji API GetTechStats
 • Nowa operacja API - GetInteractionTypeNames
 • Zmiany w szablonie kreacji Expand


Statystyki słów kluczowych w Inventory

Wprowadzamy w AdOcean prezentację predykcji dla słów kluczowych na poszczególnych placementach.

Nowa zakładka w module inventory pozwoli dokładniej i efektywniej oszacować potencjał placementu.

Nowy szablon kreacji - SDK Cube

Przygotowaliśmy także nowy format reklamowy - SDK Cube, który oferuje ciekawszą postać reklamy w kampaniach SDK.

Szablon kreacji SDK Cube pozwala:

 • zdefiniować cztery obrazki, które mogą obracać się w pionie lub poziomie, zgodnie z ustawieniem;
 • użyć plików obrazkowych lub HTML5;
 • skorzystać z rotacji automatycznej, ale możliwe jest także ręczne obracanie kreacji przez użytkownika.
 • Nowy szablon doskonale uzupełnia standardowy szablon Cube 3D w kampaniach mobilnych w AdOcean.

  Zmiany w statystykach przeglądarek

  W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przygotowaliśmy rozszerzone statystyki przeglądarek w interfejsie AdOcean.

  Do tej pory w widoku statystyk prezentowane były dane tylko dla dwóch przeglądarek. Teraz wyświetlane będą statystyki dla najpopularniejszych przeglądarek, w których miała miejsce emisja kampanii.

  Zmiana w operacji API GetTechStats

  Informacje na temat najpopularniejszych przeglądarek będą również dostępne w AdOcean API za pośrednictwem operacji GetTechStats.

  Nowa operacja API - GetInteractionTypeNames

  Nowa operacja API - GetInteractionTypeNames - zwraca listę nazw typów interakcji, które mogą zostać użyte jako prefiks dla statName w operacjach GetBasic/Tech/Freq/VideoStats. Nazwa typu interakcji musi zostać uzupełniona o jedną z następujących nazw statystyk (statName): allInteractions, cookieInteractions, nonCookieInteractions, uniqueUsersAllInteractions, timeToInteraction, newUniqueUsersAllInteractions, oldUniqueUsersAllInteractions.

  Na przykład, wynikiem operacji GetBasicStats dla statName: expansions.cookieInteractions będzie liczba rozwinięć wykonanych przez użytkowników cookie.

  Zmiany w szablonie kreacji Expand

  W tym tygodniu wprowadzamy również nowe opcje w szablonie kreacji Expand dostępnym w interfejsie AdOcean:

  Responsywny

  Jeśli opcja jest zaznaczona, kreacja będzie responsywna. Uwaga: responsywność dotyczy elementu zwiniętego.

  Wyrównanie

  Możliwość wyrównania kreacji: wyśrodkowanie, do lewej i do prawej.

  Kierunek rozwijania

  Obok dotychczas dostępnych, dodane zostały dwa nowe kierunki rozwijania:

  • predict - kierunek rozwijania ustalany jest w zależności od położenia kreacji w momencie ładowania strony, np. jeśli baner znajduje się w prawym górnym rogu, będzie rozwijał się w kierunku dół-lewo.
  • auto - kierunek rozwijania ustalany jest bezpośrednio przed wywołaniem zdarzenia rozwinięcia, co pozwala na ustalenie położenia banera w oknie przeglądarki i odpowiednie ustawienie parametrów rozwijania.

  Obrazek początkowy (opcjonalnie)

  Obrazek wyświetlany, gdy baner jest zwinięty (ustawienie opcjonalne).

  Czas trwania animacji

  Określa tempo rozwijania kreacji.

  Animacja rozwinięcia

  Definiuje w jaki sposób baner będzie rozwijany, dostępne są następujące możliwości:

  • linear - baner rozwijany jest od początku do końca w tym samym tempie,
  • ease - początkowo baner rozwijany jest powoli, następnie nagle przyspiesza i zwalnia stopniowo zbliżając się do końca,
  • ease-in - początkowo baner rozwijany jest powoli, następnie przyspiesza i na koniec nagle się zatrzymuje
  • ease-in-out - początkowo baner rozwijany jest powoli, następnie przyspiesza i zwalnia zbliżając się do końca. Początkowo animacja działa jak ease-in, na końcu - jak ease-out.
  • ease-out - rozwinięcie banera rozpoczyna się nagle, a następnie stopniowo zwalnia zbliżając się do końca

  Opóźnienie zwinięcia

  Pozwala zdefiniować po jakim czasie od przesunięcia kursora znad rozwiniętego baneru reklama zostanie zwinięta.

  Dodatkowo, poza opcjami wymienionymi wyżej:

  • na urządzeniu mobilnym kreacja będzie rozwijana po kliknięciu w jej obrębie, a zwinięcie będzie następowało po kliknięciu w dowolne miejsce poza obszarem kreacji,
  • zaktualizowany szablon Expand w AdOcean będzie obsługiwał rozwiązanie Friendly iFrame,
  • nie będzie natomiast dłużej wspierał plików Flash i wszystkie parametry dotyczące technologii Flash zostaną usunięte.