AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 07-06-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Obsługa Consent Management Platforms
 • Nowe makra - GDPR_APPLIES oraz GDPR_CONSENT
 • Zmiany w szablonie kreacji RTB/SSP


Obsługa Consent Management Platforms

W AdOcean wprowadzone zostało wsparcie dla Consent Management Platforms zgodnych z IAB Transparency&Consent Framework (http://advertisingconsent.eu/). String zawierający informację na temat zgody jest automatycznie sprawdzany przez AdOcean, dlatego jeśli już korzystają Państwo z takiego CMP, AdOcean bierze pod uwagę dostarczane przez niego informacje (za wyjątkiem skryptu emisyjnego - szczegóły poniżej). Jeśli korzystają Państwo z CMP niezgodnego z IAB framework lub chcieliby Państwo nadpisać ustawienia CMP, można to zrobić za pomocą zmiennych gdprApplies oraz gdprConsent. Poniżej zamieszczamy szczegóły dla różnych typów kodów.Wsparcie automatyczne

W przypadku większości typów kodów placementów, obsługa CMP kompatybilnych z IAB framework przebiega automatycznie. Jednakże, w przypadku skryptów emisyjnych, konieczne jest zaktualizowanie kodu do najnowszej wersji dostępnej w interfejsie AdOcean. Poniżej zamieszczamy szablon tego typu skryptu.Skrypt emisyjny
 • Kod Master
 • 
  <script type="text/javascript" src="//HOST/files/js/aomini.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    /* (c)AdOcean 2003-2018 */
    /* MASTER: NAME */
    (window['aomini'] || (window['aomini'] = [])).push({
      cmd: 'master',
      server: 'HOST',
      id: 'AD_ID',
      consent: null
    });
  </script>
  


 • Kod Slave
 • 
  <div data-ao-sid="AD_ID" style="display: none;"></div>
  <script type="text/javascript">
    /* (c)AdOcean 2003-2018 */
    /* SLAVE: NAME */
    (window['aomini'] || (window['aomini'] = [])).push({
      cmd: 'slave',
      id: 'AD_ID'
    });
  </script>
  


 • Kod placementu
 • 
  <script type="text/javascript" src="//HOST/files/js/aomini.js"></script>
  <div data-ao-pid="AD_ID" style="display: none;"></div>
  <script type="text/javascript">
    /* (c)AdOcean 2003-2018 */
    /* PLACEMENT: NAME */
    (window['aomini'] || (window['aomini'] = [])).push({
      cmd: 'display',
      server: 'HOST',
      id: 'AD_ID',
      consent: null
    });
  </script>
  


Wsparcie dla innych CMP

Jeśli korzystają Państwo z CMP niezgodnego z IAB framework lub własnego rozwiązania, możliwe jest przekazanie informacji związanej z RODO do kodów AdOcean za pomocą zmiennych gdprApplies oraz gdprConsent.

 • gdprApplies - informuje, czy dla danego użytkownika mają zastosowanie przepisy Ogólnego Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO); zmienna przyjmuje wartości true lub false
 • gdprConsent - informacja na temat zgody w postaci kompatybilnej ze standardem IAB
Poniżej zamieszczamy przykłady konfiguracji dla różnych typów kodów placementów.Kody placementów


<script type="text/javascript" src="//myao.adocean.pl/files/js/ado.js"></script>
<script type="text/javascript">
/* (c)AdOcean 2003-2018 */
if(typeof ado!=="object"){ado={};ado.config=ado.preview=ado.placement=ado.master=ado.slave=function(){};} ado.config({mode: "old", xml: false, consent: true, gdprApplies: null, gdprConsent: null, characterEncoding: true}); ado.preview({enabled: true}); </script>


Skrypty emisyjne

 • Kod Master
 • 
  <script type="text/javascript" src="//HOST/files/js/aomini.js">
  <script type="text/javascript">
    /* (c)AdOcean 2003-2018 */
    /* MASTER: NAME */
    (window['aomini'] || (window['aomini'] = [])).push({
      cmd: 'master',
      server: 'HOST',
      id: 'AD_ID',
  	keys: [],
  	vars: {},
  	gdprApplies: null,
  	gdprConsent: null,
      consent: null
    });
  </script>
  


 • Kod placementu
 • 
  <script type="text/javascript" src="//HOST/files/js/aomini.js"></script>
  <div data-ao-pid="AD_ID" style="display: none;"></div>
  <script type="text/javascript">
    /* (c)AdOcean 2003-2018 */
    /* PLACEMENT: NAME */
    (window['aomini'] || (window['aomini'] = [])).push({
      cmd: 'display',
      server: 'HOST',
      id: 'AD_ID',
  	keys: [],
  	vars: {},
  	gdprApplies: null,
  	gdprConsent: null,
      consent: null
    });
  </script>
  


Uwaga: przedstawiona wyżej postać skryptu emisyjnego nie jest wspierana w przeglądarce IE8 i wcześniejszych.

Skrypt emisyjny w dotychczasowej wersji będzie działał prawidłowo, ale bez obsługi CMP.


Kody placementów Iframe


<iframe src="//myao.adocean.pl/files/html/iframe.html#configmode=old&configgdprApplies=true&configgdprConsent=BOO3aB-OO3aB-ABABBPLAB-AAAAUjABgKQApIA&configxml=false&configcharacterEncoding=true&previewenabled=true&previewemiter=myao.adocean.pl&previewid=y6g3tTbLJv6vLRZ.AfyeiXkCPM0gL3CNAik2rwTzhKD.N7&placementid=ado-yyhREDb7HNPqmavzsjYUAeT5Xhtd3PrzUllbgM_HV5f.E7&placementserver=myao.adocean.pl" height="100%" width="100%" style="border:0;overflow:hidden;display:block;position:relative;" allowtransparency="true" seamless="seamless" scrolling="no"></iframe>


Google AMP

Na chwilę obecną kody Google AMP nie obsługują CMP.


Kod konfiguracyjny Prebid


window.adocf = window.adocf || {cmd: []};
window.adocf.cmd.push({"config": [{hb: true, gdprApplies: null, gdprConsent: null, consent: null, mode: "new", xml: false, characterEncoding: true}]});


Reklamy Video

W przypadku zapytań po reklamy video, CMP nie jest wspierane. Informacja na temat zgody (lub jej braku) powinna być przekazywana za pomocą parametru nc, opisanego w Release: 28-05-2018.Podsumowanie

Należy wybrać metodę, za pomocą której informacja na temat zgody użytkownika (lub jej braku) będzie przekazywana do AdOcean.

 • W przypadku korzystania z CMP niekompatybilnego z IAB framework, własnego rozwiązania lub chęci przekazywania informacji bezpośrednio do kodów AdOcean, należy skorzystać ze zmiennych gdprApplies oraz gdprConsent. Zmienne te są sprawdzane w pierwszej kolejności.
 • W przypadku korzystania z CMP zgodnego z IAB framework, należy sprawdzić, czy używany na stronie typ kodów placementów zapewnia automatyczną obsługę CMP, czy wymaga modyfikacji.
 • Jeśli RODO nie ma zastosowania dla użytkownika, należy przekazać gdprApplies=false.
 • Jeśli strona nie korzysta z CMP lub zgody zbierane są w prosty sposób (tak/nie dla wszystkich partnerów), należy użyć tylko zmiennej consent.Nowe makra - GDPR_APPLIES oraz GDPR_CONSENT

Wprowadzamy nowe makra:

 • <%%GDPR_APPLIES%%> - pozwala na sprawdzenie, czy dla danego użytkownika mają zastosowanie przepisy Ogólnego Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO); makro rozwijane jest do wartości 1, jeśli przepisy mają zastosowaie, lub 0, jeśli przepisy nie mają zastosowania.
 • <%%GDPR_CONSENT%%> - makro zwraza ifnromację na temat zgody lub jej braku.Zmiany w szablonie RTB/SSP

Nowe wersje szablonów kreacji RTB/SSP przesyłają do SSP informację na temat zgody użytkownika lub jej braku. W przypadku już istniejących kreacji, należy zaktualizować szablon do najnowszej wersji. W przeciwnym razie, kreacje te będą się zachowywać tak, jakby użytkownik wyraził zgodę.

Jeśli w wyniku braku zgody żaden z wybranych SSP nie może wziąć udziału w aukcji, wyświetlana jest alternatywna kreacja z AdOcean.