AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 19-10-2016

Lista wprowadzanych zmian:
  • Wskaźniki Inscreens i Dwell w operacji API GetBasicStats
  • Zmiany w API AO


Wskaźniki Inscreens i Dwell w operacji API GetBasicStats

Oprócz zmian opisanych niżej, w operacji GetBasicStats udostępnione zostaną wskaźniki inscreens i dwell.

Zmiany w API AO

Wprowadzane zmiany nie są kompatybilne wstecz.

Operacja GetBasicStats będzie działać w taki sam sposób jak operacja GetBasicStatsLite. W tym celu dla operacji GetBasicStats:

  • Dodany zostanie nowy parametr closedTimeUnitInterval
  • Jeśli wartość parametru timeUnit będzie wykraczać poza czas trwania kampanii, zostanie zwrócony błąd BadTimeRange
  • Jeśli nie zostaną podane parametry lowertimeunit i uppertimeunit, zwrócona lista statystyk będzie pusta
  • Jeśli użyte zostanie TimeUnitName=Week, statystyki dla tygodnia zostaną zwrócone po podaniu któregokolwiek z dni należących do tego tygodnia
  • Jeśli jako wartość parametru sortStatName podane zostanie 'timeUnit', będzie możliwe posortowanie wyników po jednostce czasu
  • Jeśli timeUnit, lowerTimeUnit lub upperTimeUnit zostaną użyte z timeUnitName=General, zamiast komunikatu błędu BadParam zwrócny zostanie status NoConsistence

Ponadto, w dniu 02.11, w związku z pokrywaniem się funkcjonalności operacji GetBasicStats i GetBasicStatsLite, operacja GetBasicStatsLite zostanie usunięta.