AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 12-02-2020

Lista wprowadzanych zmian:
  • Aktualizacja wersji szablonów kreacji
  • Upload wielu plików kreacji


Aktualizacja wersji szablonów kreacji

W tę środę prezentujemy możliwość aktualizacji wersji szablonu w już istniejącej kreacji. Dzięki temu nie będzie konieczne ustawianie od nowa wszystkich parametrów podczas aktualizacji szablonu. Jeśli dla danego szablonu jest dostępna zaktualizowana wersja, w trybie edycji w widoku właściwości kreacji obok nazwy szablonu widoczny będzie przycisk "Upgrade".


Po kliknięciu w przycisk "Upgrade" następuje przekierowanie do zakładki Parametry, gdzie wyświetlona zostanie lista dostępnych parametrów. Wszystkie nowe parametry będą oznaczone na zielono, a zmodyfikowane parametry będą oznaczone na pomarańczowo. Jeśli któreś z parametrów, które były dostępne w poprzedniej wersji kreacji, zostały usunięte w nowej wersji szablonu, wyświetlony zostanie alert prezentujący listę takich parametrów. Wszystkim parametrom, które nie zostały zmodyfikowane, zostaną przypisane wybrane we wcześniejszej wersji wartości.
Upload wielu plików kreacji

Do tej pory, podczas przesyłania plików kreacji do kampanii przez zakładkę Media, można było wybrać tylko jeden plik na raz. Teraz możliwe będzie przesłanie kilku plików jednocześnie.


Uwaga: Jeśli za jednym razem przesyłane jest wiele plików kreacji, mogą one zostać dodane tylko jako nowe pliki. Aby dodać pliki jako nowe wersje już istniejących, konieczne jest przesyłanie plików pojedynczo.