AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 18-07-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Statystyki SSP na placementach
  • Gemius CMP
  • Aktualizacja Gemius SDK


Statystyki SSP po placementach

W interfejsie dostępne będą wyniki kampanii wykorzystujących AdOcean SSP w podziale na poszczególne placementy. Można je znaleźć w widoku SSP w zakładce Programmatic po wybraniu kampanii i zakresu danych.
Gemius CMP

Wprowadziliśmy również Gemius Consent Management Platform zgodną z IAB Europe's Transparency & Consent Framework. Gemius CMP jest rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie zgodami wymaganymi przez europejską ustawę (General Data Protection Regulation and ePrivacy Directive). Wygląd, zawartość oraz lista dostawców może być w łatwy sposób dostosowana do własnych potrzeb i wymagań.
Aktualizacja Gemius SDK

Android wersja 1.3.3

Główne zmiany od wersji 1.3.2:

  • zmiany pod kątem zgodności z GDPR - aktualizacja metody disableCookies
  • poprawiony problem z połączeniem
  • poprawione automatyczne zamykanie Interstitiala

iOS wersja 1.3.3

Główne zmiany od wersji 1.3.2:

  • zmiany pod kątem zgodności z GDPR - aktualizacja metody setCookiesAllowed:NO
  • dodanie właściwości GEMAdOceanConfig.baseUrl umożliwiającej ustawienie bazowego adresu URL zapytań wykonywanych z WebView.
  • poprawione wyświetlanie form pełnoekranowych