AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 17-07-2019

Lista wprowadzanych zmian:
 • Szczegółowa predykcja zleceń
 • Usunięcie przestarzałych operacji z API
 • Aktualizacja operacji API
 • Usunięcie przestarzałych makr


Szczegółowa predykcja zleceń

Dotychczas możliwe było zamawianie predykcji przyszłych kampanii, a od najbliższego wdrożenia możliwe będzie również sprawdzenie predykcji poszczególnych zleceń takiej kampanii.

Szczegółowa predykcja zleceń dostępna będzie w widoku właściwości kampanii.

Dodatkowo możliwe będzie zapisanie wyników do pliku.


Usunięcie przestarzałych operacji z API

Poniższe operacje zostaną usunięte z API:

 • GetCreativeImageInfo
 • GetCreativeFlashInfo
 • GetCreativeHTMLInfo
 • GetCreativeJSInfo

Aktualizacja operacji API

pole templateStr Nie będzie zwracane w wynikach poniższych operacji:

 • GetCreativesList
 • GetADSAssignedCreativesList
 • GetAssignedCreativesList

Usunięcie przestarzałych makr

Makro <%%SWFTARGET_URL%%> zostanie usunięte z systemu.