AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 12-01-2011

Lista wprowadzonych zmian:
 • Efektywny koszt/przychód (eCPM) oraz opcja BestPerforming dla kampanii i zleceń
 • Nowe globalne szablony kreacji
 • Auto-wykluczenia kampanii oraz kreacji


Efektywny koszt/przychód (eCPM) oraz opcja BestPerforming dla kampanii i zleceń

Efektywny koszt/przychód kampanii i zleceń (eCPM)

eCPM umożliwia porównywanie przychodów pomiędzy różnymi kampaniami. Optymalizacja kampanii reklamowych według eCPM pozwala wydawcy na maksymalizację swoich przychodów bez względu na to w jakim modelu kampania jest rozliczana (za emisje, kliknięcia czy akcje). Efektywny CPM określa szacowane zarobki wydawcy za każde tysiąc wyświetleń.

Sposób działania

Wskaźnik eCPM liczony jest w następujący sposób: eCPM = szacunkowy przychód/liczba emisji * 1000.

Uwaga: szacunkowy przychód jest obliczany jako iloczyn zdefiniowanego kosztu dla wybranego modelu rozliczeń oraz ilości zaplanowanych zdarzeń (np. liczbę wszystkich kliknięć dla modelu CPC).

Optymalizacja eCPM dostępna jest na 2 poziomach:

 • na poziomie konta, używana w celu wyświetlenia najbardziej efektywnych kreacji według eCPM ze wszystkich kampanii, dla których optymalizacja jest włączona;
 • na poziomie zleceń, używana w celu wyświetlania najbardziej efektywnych kreacji według eCPM wewnątrz jednej kampanii.

Informacja o kosztach

Przed rozpoczęciem ustawiania optymalizacji w oparciu o eCPM, należy do systemu AdOcean wpisać domyślną walutę, w jakiej rozliczani są reklamodawcy za kampanie reklamowe. W tym celu w zakładce ZARZĄDZANIE/OGÓLNE/USTAWIENIA KONTA z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią walutę, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem "Zapisz". Jeśli jakaś kampania rozliczana jest w innej walucie niż wybranej dla konta, definiując kampanię, istnieje możliwość nadpisania waluty domyślnej.


Obrazek: Wybór domyślnej waluty dla konta w zakładce USTAWIENIA KONTA

Domyślnie tylko administrator widzi informacje związane z kosztem kampanii. Istnieje możliwość udostępnienia takich informacji dla kont typu reklamodawca, agencja i sprzedawca. W tym celu należy przejść do widoku WŁAŚCIWOŚCI wybranego konta reklamodawcy, agencji lub sprzedawcy, zaznaczyć pole "KOSZTY KAMPANII" i zatwierdzić zmiany.


Obrazek: Przydzielanie dostępu do informacji o kosztach dla konta typu reklamodawca

Uwaga: Przydzielenie dostępu ma wpływ tylko na zakładkę KAMPANIE. Reklamodawca, agencja oraz sprzedawca moGĄ zobaczyć jak zdefiniowane są koszty w zakładce ZARZĄDZANIE tylko wtedy, gdy pole "Podgląd ustawień kampanii:" jest zaznaczone.

W widoku właściwości kampanii można zmienić model rozliczeń (CPM, CPC lub CPA) oraz walutę rozliczeniową dla kampanii. Jeśli dla kampanii włączona jest optymalizacja eCPM wypełnienie wspomnianych pól jest wymagane, w pozostałych przypadkach jest to opcjonalne. Informacja o kosztach prezentowana jest w statystykach kampanii w następujących widokach:

 • Podsumowanie dla kampanii
 • Podsumowanie dla zlecenia
 • Ranking zleceń

System oblicza 4 wskaźniki dla całego czasu trwania kampanii i dla wybranych okresów (tylko kiedy koszty zostały zdefiniowane dla kampanii i jej zleceń):

 • Koszt całkowity: system oblicza podsumy dla wszystkich zleceń o tym samym modelu rozliczeniowym, a następnie dodaje je, aby otrzymać koszt całkowity. Podsumy są obliczane poprzez wybranie zleceń o tym samym modelu i powiązanie kosztu z odpowiednią statystyką. Podsuma dla zleceń opartych na modelu CPM obliczana jest poprzez pobranie kosztu CPM dla danego zlecenia i sprawdzenie zliczonej liczby wszystkich emisji (wszystkich kliknięć dla CPC, akcji dla CPA).
 • CPM: teoretyczny Cost Per Mille dla kampanii, gdyby cała kampania była sprzedana w modelu CPM.
 • CPC: teoretyczny Cost Per Click dla kampanii, gdyby cała kampania była sprzedana w modelu CPC.
 • CPA: teoretyczny Cost Per Action dla kampanii, gdyby cała kampania była sprzedana w modelu CPA.

Opcja BestPerforming dla kampanii i zleceń

Opcja BestPerforming pozwala na efektywne zarządzanie kampaniami reklamowymi na dużej powierzchni reklamowej. Ma ona na celu emitowanie kreacji reklamowych w miejscach (placementach), w których osiągają one najwyższe wskaźniki (np. klikalności). Algorytm BestPerforming jest dostępny w systemie AdOcean od dłuższego czasu w cappingu "Program Emisji". Obecne wdrożenie usunie ten capping. Opcja BestPerforming dla całej kampanii i zleceń pozwala na wygodniejsze uzyskanie tych samych efektów, jakie oferował capping. Poziom, na którym ustawiony jest algorytm BestPerforming, został zmieniony, ale samo działanie algorytmu pozostaje takie samo.

Uwaga: Przez 30 dni od momentu wdrożenia, zdefiniowany uprzednio capping BestPerforming będzie działał poprawnie. Po upływie tego czasu cappnig BestPerforming przestanie działać.

Sposób działania

Optymalizacja BestPerforming może być ustawiona na 2 poziomach:

 • na poziomie konta, używana w celu wyświetlenia najbardziej efektywnych kreacji według algorytmu BestPerforming ze wszystkich kampanii, dla których optymalizacja jest włączona;
 • na poziomie zleceń, używana w celu wyświetlania najbardziej efektywnych kreacji według algorytmu BestPerforming wewnątrz jednej kampanii.

Uwaga: Opcja BestPerforming pozwala na optymalizację kampanii na podstawie następujących wskaźników CTR, UCTR, CTR d.i., UCTR d.i., AR-V, AR-U, CR-V, CR-U.

Algorytm działania

Optymalizacja emisji w oparciu o eCPM oraz BestPerforming będzie odbywała się na dwóch poziomach: pierwszy z nich to poziom placementu, na jakim następuje emisja, natomiast drugi to poziom kreacji, jakie są dopuszczane do emisji.

Podczas wyboru kampanii do wyświetlenia na danym placemencie w pierwszej kolejności analizowany jest priorytet kampanii. Następnie waga kampanii (jeśli na jednym placemencie występuje więcej niż jedna kampania o tym samym priorytecie) i zmodyfikowana przez eCPM lub BestPerforming waga kreacji. Priorytet zlecenia jest pomijany, chyba, że jedna kreacja występuje w więcej niż jednym zleceniu. W takim przypadku zlecenie o wyższym priorytecie, w którym występuje wybrana kreacja, zostanie wyświetlone.

Ustawianie optymalizacji eCPM i BestPerforming w interfejsie AdOcean

Możliwe jest ustawienie optymalizacji eCPM oraz Best Performing dla całej kampanii lub dla każdego ze zleceń osobno (podobnie jak działało ustawione BestPerforming w cappingu "program emisji").


Obrazek: Definiowanie optymalizacji dla kampanii


Obrazek: Definiowanie optymalizacji dla zlecenia

Jeśli metoda optymalizacji została ustawiona dla całej kampanii, nie ma możliwości jej zmiany dla jednego zlecenia. Wybór metody optymalizacji dla zleceń jest możliwe, jeśli optymalizacja dla kampanii jest wyłączona (Ustawienia optymalizacyjne: Brak).

Wybranie metody optymalizacji na poziomie kampanii oznacza ustawienie zdefiniowanej metody dla wszystkich zleceń w kampanii, nawet jeśli wcześniej ustawione dla zleceń były inne metody.Nowe szablony globalne

Globalne szablony AdOcean zostaną ustandaryzowane i zaktualizowane oraz udostępnione dla wszystkich kont AdOcean. Przygotowaliśmy dokument zawierający krótki opis nowych szablonów oraz dostępnych dla nich parametrów. Miło jest nam także zaprezentować nową stronę demo, na której można obejrzeć jak działają nowe szablony kreacji. Dla nowych szablonów przygotowana również została nowa specyfikacja techniczna.

Opis szablonów globalnych (PDF)

Specyfikacja techniczna form reklamy AdOcean (PDF)

AdOcean demo portal

Zmiana nie ma wpływu na już zdefiniowane kreacje. Główną zmianą w specyfikacji jest dodanie fragmentów dotyczących użycia ActionScript 3 w kreacjach Flash.Autowykluczenie kampanii i kreacji

Możliwe jest, że ta sama kreacja/kampania jest wyświetlana wielokrotnie na tej samej stronie (podczas jednej odsłony), kiedy więcej niż jeden placement Slave wewnątrz placementu Master jest połączony z kreacją/kampanią. Nowa funkcjonalność umożliwia wyeliminowanie takich sytuacji, kiedy nie są one pożądane. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w widoku właściwości kreacji/kampanii.


Obrazek: Ustawianie autowykluczenia dla kreacji