AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 19-05-2010

Lista wprowadzanych zmian:
 • Capping globalny
 • Zmiana niektórych nazw używanych w interfejsie AdOcean


Capping globalny

Funkcja cappingu globalnego umożliwia ustalenie limitów emisji na poszczególnych użytkowników na dowolne zlecenia i kampanie dostępne na koncie AdOcean. Dostępne będą trzy typy cappingów globalnych:

1. Frequency capping
2. Frequency capping (na czas trwania kampanii)
3. Click capping (na czas trwania kampanii)

Capping globalny dostępny jest w zakładce OGÓLNE/CAPPINGI, pod ustawieniami cappingu na kreacje agresywne. Na liście widoczne są cappingi globalne zdefiniowane na koncie AdOcean.

W celu dodania nowego cappingu należy kliknąć ikonę . Pojawi się nowy widok w którym można wybrać kampanie których zlecenia mają być objęte cappingiem globalnym:

Dodanie kampanii do cappingu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony. Kampania pojawi się na liście dodanych kampanii. W celu usunięcia wybranej kampanii należy kliknąć na ikonę obok nazwy kampanii.

Możliwe jest wyszukiwanie kampanii bazując na jej nazwie, przypisanym reklamodawcy, statusie typie kampanii itp.

W kolumnie "# capping" prezentowana jest lista cappingów przypisanych do kampanii ( jest to suma cappingów dla zleceń, cappingów niezależnych oraz cappingów globalnych). Kliknięcie na numer przenosi do zakładki KAMPANIE/PLAN/CAPPINGI. W zakładce można sprawdzić parametry ustawionych cappingów.

Po kliknięciu przycisku "Edytuj szczegóły cappingu" pojawia się nowe menu:

W menu należy zdefiniować nazwę cappingu, jego typ oraz wybrać zlecenia, które mają brać udział w cappingu. Jeśli nie zostanie wybrane ani jedno zlecenie ustawiony capping nie będzie miał żadnego wpływu na emisję.

Jeśli dla kampanii zdefiniowany jest capping globalny jest on również widoczny w zakładce KAMPANIE/PLAN/CAPPINGI . Nazwa cappingu globalnego prezentowana jest w następujący sposób:

Nazwa_cappingu (nazwa_cappingu- Capping Globalny)

Kliknięcie na taką nazwę przenosi do okna ustawień cappingu globalnego.


Zmiana niektórych nazw używanych w interfejsie AdOcean

Zmiana ma na celu doprecyzowanie nazw wskaźników używanych w niektórych częściach systemu. Dokładna lista zmian przedstawiona jest poniżej ( w pierwszej kolejności używane obecnie nazwy, następnie nowe nazwy):

 • Kliknięcia => Pierwsze kliknięcia
 • Emisje => Emisje cookie
 • Średni czas pomiędzy emisją a rozwinięciem => Średni czas pomiędzy emisją cookie a rozwinięciem
 • Średni czas pomiędzy emisją a pierwszą akcją post-view => Średni czas pomiędzy emisją cookie a pierwszą akcją post-view
 • Zakres częstotliwości emisji => Zakres częstotliwości emisji cookie
 • Zakres częstotliwości kliknięć => Zakres częstotliwości pierwszych kliknięć
 • Emisje (w statystykach czasu rzeczywistego) => Wszystkie emisje
 • Kliknięcia (w statystykach czasu rzeczywistego) => Wszystkie kliknięcia
 • Średni czas pomiędzy emisją a pierwszym kliknięciem => Średni czas pomiędzy emisją cookie a pierwszym kliknięciem
 • Średni czas pomiędzy kliknięciem a pierwszą akcją post-click => Średni czas pomiędzy pierwszym kliknięciem a pierwszą akcją post-click