AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 06-11-2019

Lista wprowadzanych zmian:
 • Nowa wersja szablonu kreacji Billboard
 • Nowa opcja w szablonie Rising Stars Slider
 • Zmiany w szablonie Peel off


Nowa wersja szablonu kreacji Billboard

Przygotowaliśmy nową wersję szablonu kreacji Billboard.

Pierwsza zmiana, to usunięcie obsługi Flash i tym samym wszystkich parametrów z nią związanych (Wersja wtyczki Flash, Jakość kreacji, Tryb wyświetlania, Kolor tła, Zastępczy plik swf).

Dodajemy również nowe opcje:
 • Responsive - czy kreacja ma być responsywna (zasada działania taka sama, jak w innych szablonach)
 • Snow effect - włącza efekt śniegu (na najwyższej warstwie kreacji wyświetlany jest padający śnieg)
 • Opcje w kontenerze sticky ad
  • Display - jeśli włączona, kreacja będzie wyświetlana wewnątrz kontenera i będzie do niego przyklejona w trakcie przewijania strony
  • Title - tytuł wyświetlany na górze kontenera
  • Height - wysokość kontenera
  • Background color - kolor tła kontenera
  • Color - kolor tytułu

Nowa opcja w szablonie Rising Stars Slider

 • Animate from - nowa opcja pozwalająca określić, z którego kierunku Slider pojawi się na stronie. Do wyboru są: bottom lub right (ustawienie domyślne).
 • Z szablonu zostanie też usunięta obsługa Flash i związane z nią parametry.

Zmiany w szablonie Peel off

Od teraz możliwe będzie ustawienie obrazka, z którego kreacja jest odkrywana. Wraz z nową opcją wprowadzone zostaną nowe parametry (Cover parameters):

 • Image - obrazek wyświetlany jako element do odkrywania kreacji
 • Resize scale factor - skalowanie obrazka. Na przykład - jeśli kreacja zostanie przeskalowana o 100 px a Resize scale factor zostanie ustawiony na wartość 0.5, to wspomniany obrazek zostanie przeskalowany o 50 px. Domyślna wartość wynosi 1, co oznacza, że rozwinięty obrazek będzie miał takie same wymiary, jak cała kreacja.