AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 04-04-2012

Lista wprowadzanych zmian:
  • Logo w raportach PDF
  • Nowy typ użytkownika
  • Nowy typ rozliczeń (rate card) w kampanii/zleceniu
  • Separatory tysięczne w zakładce 'Statystyki'
  • Zmiany w cappingach i targetowaniach


Logo w raportach PDF

Została dodana nowa opcja w raportach PDF: możliwość dodania do raportów logo swojej firmy.


Rysunek: Dodawanie logoNowy typ użytkownika

Dla użytkowników, który posiadają prawa edycji kampanii (takich jak administratorzy), możliwe jest włączenie limitu uniemożliwiającego wstrzymywanie/wznawianie kampanii. Innymi słowy, tacy użytkownicy mogą nadal edytować kampanie, ale nie mogą wymuszać natychmiastowego wstrzymania ani ponownego uruchomienia emisji reklam.

Uwaga: powyższe ograniczenie dotyczy tylko praw do wstrzymywania/wznawiania kampanii. Użytkownik, który nie ma dostępu do tych operacji nadal może aktywować zmiany w kampanii za pomocą przycisku Zakończ edycję w widoku właściwości kampanii!Nowy typ rozliczeń (rate card) w kampanii/zleceniu

Ponieważ rzeczywisty koszt kampanii może się zdecydowanie różnić od 'oficjalnego' z uwagi na specjalne zniżki, mamy nadzieję, że dodatkowa informacja w postaci nowego typu rozliczeń okaże się przydatna dla analizy kosztów kampanii prowadzonej na podstawie danych z systemu AdOcean.


Rysunek: Rate card w widoku właściwości kampanii


Rysunek: Rate card w widoku właściwości zlecenia

Rate card może zostać zdefiniowane tylko w tej samej walucie, co domyślny koszt zlecenia. Co więcej, pole to jest tylko informacją i nie jest brane pod uwagę w przeliczaniu statystyk kosztowych. Rate card jest prezentowane w statystykach kampanii w tabelach pokazujących koszt kampanii/zlecenia.Separatory tysięczne w zakładce 'Statystyki'

Separatory tysięczne będą używane w widoku Statystyki kampanii (w zakładce Administracja) oraz w widoku Właściwości zlec.


Rysunek: Separatory tysięczne w zakładce 'Statystyki'Zmiany w cappingach i targetowaniach

Nie będzie dłużej możliwe zdefiniowanie targetowania po domenach oraz cappingu Warunkowy stop kampanii. Podobny rezultat, jak w przypadku powyższych ustawień, można uzyskać za pomocą odpowiednio targetowania po dostawcy i retargetowania. Wszystkie dotychczas ustawione targetowania po domenach i cappingi na Warunkowy stop kampanii pozostaną widoczne w interfejsie (na liście cappingów/targetowań i właściwości zlecenia) przez 1 miesiąc. Jeśli chcieliby Państwo utrzymać bądź zmodyfikować te targetowania/cappingi w kampaniach, prosimy zastąpić je targetowaniem na dostawcę lub retargetowaniem w ciągu najbliższego miesiąca.