AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 04-06-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Inventory dla placementów
  • Przyciski aktywacji i edycji kampanii w każdym widoku właściwości kampanii
  • Zmiany w AdOcean API


Inventory dla placementów

Wiedza na temat potencjalnej liczby emisji na wybranej przestrzeni reklamowej jest kluczowa przy planowaniu i optymalizacji kampanii. Do tej pory system pozwalał oglądać takie statystyki w podziale na wydawców, kategorie czy typ placementu, teraz rozszerzamy ten zakres poprzez dodanie podziału na poszczególne placementy. Taki poziom doszczegółowienia pozwala na precyzyjne planowanie i lepsze wykorzystanie przestrzeni reklamowej wydawcy.

W pierwszym kroku, użytkownik wybiera zestaw placementów (Rysunek 1). Można w tym miejscu skorzystać z opcji sortowania i filtrowania po nazwie.


Rysunek 1: Wybór placementów

Po kliknięciu w "POKAŻ WYBRANE", tabela zostaje wypełniona danymi. Wyniki można sortować według wybranego wskaźnika.

Radiobuttony poprzedzające nazwy placementów pozwalają na wybranie wymiaru, który będzie prezentowany na wykresie (Rysunek 2).


Rysunek 2: Predykcje dla wybranego placementu na wykresie

Wykres pokazuje dane dla wybranego placementu lub dla wszystkich wybranych placementów łącznie.

Uwaga: statystyki w zakładce 'zasięg' dostępne są tylko dla pojedynczych placementów.


Przyciski aktywacji i edycji kampanii w każdym widoku właściwości kampanii

Aby przyspieszyć pracę z interfejsem, dwa nowe przyciski odpowiadające za aktywację i edycję kampanii, zostały dodane do każdego widoku w kampanii. Nie trzeba już przechodzić do zakładki właściwości kampanii (i potem wracać), aby móc rozpocząć edycję zlecenia.Rysunek 3: Przyciski aktywacji i edycji kampanii

Zmiany w AdOcean API

Zmiany są związane głównie z rozszerzeniem funkcjonalności Inventory:

GetAdvertisingSpacePredictionStats – nowa operacja, która zwraca zsumowane dane dla wybranych placementów

Zmiany w operacji GetPredictionStats:

  • statsType został rozszerzony o wartość 'placements'
  • placementIDs – nowy parametr, który będzie wykorzystywany dla statsType = 'placements'
  • defaultReaches – korekta błędu w nazwie (wcześniej: defaultRreaches)