AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 24-04-2013

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nagłówek DNT


Nagłówek DNT

Ponieważ AdOcean skupia się na jak najlepszej pomocy w uzyskaniu maksimum z powierzchni reklamowej i optymalizowaniu skuteczności kampanii, zamierzamy dać Państwu możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy nagłówek DNT (Do Not Track) powinien być uwzględniany przez system, czy nie.

Ustawienie Do Not Track (DNT) HTTP header powoduje, że aplikacja internetowa wyłącza śledzenie indywidualnego użytkownika pomiędzy stronami. W naszym systemie jest to osiągnięte przez nie nadawanie cookie w przeglądarkach, które wysyłają taki nagłówek.

System AdOcean stosuje cookie w celu zapewnienia poprawnego działania niektórych funkcjonalności, jak cappingi częstotliwościowe, retargetowania i cluster targeting. Oznacza to, że jeśli DNT będzie respektowane, kampania z takimi ustawieniami nie będzie wyświetlana użytkownikom, którzy wysyłają nagłówki DNT.

W związku z tym, od 24 kwietnia 2013 dla wszystkich kont administracyjnych (oraz ich aliasów z pełnymi prawami edycji) dostępne będzie nowe ustawienie. Prosimy pamiętać, że ustawienie obejmuje całe konto, nie tylko alias na którym zostało wprowadzone.

Opcję można znaleźć w zakładce ADMINISTRACJA / OGÓLNE / USTAWIENIA KONTA.


Rysunek 1: Ustawienia DNT

Ważne!

Ustawienie "nie respektuj DNT" pozwala emiterowi nadawać cookiesy w przeglądarce, nawet jeśli został wysłany nagłówek DNT.

Polityka odnośnie DNT może podlegać specjalnym lokalnym regulacjom i może się różnić w zależności od kraju czy regionu, dlatego prosimy upewnić się, czy zmiana domyślnego ustawienia jest w danym przypadku dozwolona.