AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 10-10-2018

Lista wprowadzanych zmian:
 • Blacklistowanie w AdOcean SSP
 • Zmiany w API
 • Nowa opcja w szablonie SDK Billboard
 • Zmiana w metodologii wysyłania hitów


Blacklistowanie w AdOcean SSP

Wprowadzamy zakładkę Ustawienia placementu w menu głównym Programmatic. Widok ten pozwalać będzie na zdefiniowanie czarnych list dla całego konta lub dla każdego placementu osobno.

Do tej pory zdefiniowanie czarnej listy DSP możliwe było w parametrach kreacji. Od teraz, taka lista będzie definiowana dla poszczególnych placementów w nowym widoku Ustawienia placementu, a parametr blacklisty DSP zostanie usunięty z szablonu kreacji RTB/SSP template with AOSSP. Wszystkie istniejące już kreacje korzystające z tego parametru zostaną odpowiednio przekonwertowane, a zdefiniowana w nich lista zastosowana w ustawieniach konta.

Co więcej, możliwe będzie zdefiniowanie czarnej listy domen także na poziomie placementu (poszczególne domeny rozdzielone przecinkiem). Wykluczenie w ten sposób domeny będzie miało skutek dla wszystkich subdomen, tj. np. balcklistowanie domeny example.com zablokuje także subdomeny one.example.com, two.example.com, itd.

Ustawienia są dziedziczone, co oznacza, że wszystkie ustawienia dla węzła automatycznie obowiązują też dla jego podwęzłów. W sytuacji na zaprezentowanym wyżej zrzucie ekranu wybrany placement - Placement_1 - dziedziczy ustawienia ze swojego rodzica: Node_1. W rezultacie, DSP_2 oraz domeny: b.pl, a.com.pl, example.pl zostaną zablokowane zarówno na węźle Node_1, jak i placemencie Placement_1. Natomiast dodatkowe ustawienia, czyli zablokowanie DSP_1 i DSP_4 oraz domen: example.com, a.com, b.com, obowiązywać będą tylko na placemencie Placement_1.Zmiany w API

Nowe operacje

W związku z nowymi ustawieniami placementu w AdOcean SSP, wprowadzamy także odpowiednie zmiany w API:

 • GetSspSettingsList – zwraca listę wszystkich dostępnych ustawień SSP
 • GetPlacementSettingsList – zwraca listę wszystkich ustawień SSP dla wybranego placementu
 • SetPlacementSspSetting – pozwala zaktualizować ustawienia SSP dla wybranego placementu
 • GetDspsList – zwraca listę wszystkich włączonych DSP

Zmiany w istniejących operacjach

Operacja GetPlacementsList będzie zwracała publisherID oraz placementPath jeśli parametr detailsLevel jest ustawiony na full lub extended. Dodatkowo, dostępny będzie nowy parametr: placementIDs.Nowa opcja w szablonie SDK Billboard

W szablonie SDK billboard dodany zostanie nowa opcja: Phone number. Jeśli zostanie ustawiona, kliknięcie w kreację będzie skutkowało otwarciem okna wybierania numeru (na urządzeniach z systemem Android) lub otwarciem menu z opcjami wykonania połączenia, wysłania wiadomości, skopiowania lub dodania do kontaktów (na urządzeniach z systemem iOS).Zmiana w metodologii wysyłania hitów

W jaki sposób robimy to teraz?

W kreacjach opartych na szablonach globalnych AO, dołączenie skryptów mierzących do kodu kreacji gwarantuje automatyczne wysyłanie hitów zliczających. W przypadku szablonów RTB, Passback albo Prebid, jest to także wykonywane automatycznie, ale to szablon decyduje jaka informacja jest wysyłana w hicie.

W szablonach własnych hity także są wysyłane automatycznie, ale użytkownik może tę opcję wyłączyć stosując któreś z poniższych makr:

<%%NOEMISSIONHIT%%> – dezaktywuje automatyczny pomiar i usuwa skrypty mierzące z kodu kreacji.

<%%EMISSIONHIT%%> – dezaktywuje automatyczny pomiar i jest rozwijane do kodu JS zliczającego emisje. Taki kod JavaScript jest identyczny jak w przypadku pomiaru automatycznego, ale w tym przypadku to kreacja kontroluje kiedy skrypt jest wykonywany.

<%%EMISSION_REDIR%%> – dezaktywuje automatyczny pomiar i jest rozwijane do skryptu zliczającego w postaci URL z przekierowaniem.


Zmiany w metodologii

Makra <%%EMISSION_REDIR%%>, <%%REDOTGIF%%>, <%%REDOTJS%%> będą działały tak, jak do tej pory, jednak w przypadku własnych szablonów JavaScript templates zdecydowanie rekomendujemy wysyłanie hitów przy użyciu nowych makr: <%%EMISSION_HIT_ARRAY%%> oraz <%%SENDHITS_FUNC%%>.


Nowe makra

<%%EMISSION_HIT_ARRAY%%> – tablica hitów, które mają być wysłane w momencie emisji kreacji.

<%%SENDHITS_FUNC%%> – funkcja JavaScript służąca do wysłania hitów związanych z emisją.


Przykład 1 - pomiar standardowy


<%%NOEMISSIONHIT%%>
var sendHits = <%%SENDHIT_FUNC%%>; 
var hits = <%%EMISSION_HIT_ARRAY%%>;
 
sendHits(hits);


Taka implementacja jest kompatybilna z bieżącym zastosowaniem makra <%%EMISSIONHIT%%> i będzie skutkować wysłaniem standardowego zestawu hitów zliczających AdOcean.


Przykład 2 - dodanie zewnętrznego pomiaru


<%%NOEMISSIONHIT%%>
var sendHits = <%%SENDHIT_FUNC%%>;
var externalTrackingUrl = "http://some.external.analitic.com/dot.gif?ts=[TIMESTAMP]";
 
var hits = <%%EMISSION_HIT_ARRAY%%>;
hits.push([externalTrackingUrl]);
 
sendHits(hits);


Taka implementacja będzie skutkować wysłaniem zarówno standardowego zestawu hitów zliczających AdOcean, jak i dodatkowego żądania do zewnętrznego partnera zdefiniowanego w zmiennej externalTrackingUrl.


Uwaga: Po rozwinięciu, <%%SENDHITS_FUNC%%> zawiera cudzysłowy ("). W przypadku zastosowania funkcji w obiekcie String, należy użyć apostrofów (').


Metodologia pomiaru oraz prezentacja danych pozostaje niezmieniona.