AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 08-05-2019

Lista wprowadzanych zmian:
 • Statystyki - widok podsumowania
 • Zmiany w AdOcean API
 • Usunięcie starych operacji API
 • Nowy parametr w szablonie Viewable sticky ad


Statystyki - widok podsumowania

Prezentujemy odświeżony widok podsumowania statystyk kampanii. Od teraz, w górnej części widoku będzie wyświetlany wykres przedstawiający 3 główne wskaźniki: emisje, zasięg i kliknięcia.

Skala dla emisji i zasięgu znajduje się po lewej stronie wykresu, a skala dla kliknięć - po prawej. Poszczególne wskaźniki mogą być włączane i wyłączane na wykresie poprzez kliknięcie w ich nazwę. Wykres przedstawia dane dla całego okresu trwania kampanii, ale możliwe jest zawężenie widoku do wybranego okresu przez zaznaczenie go kursorem. Dane wyświetlane są w podziale dziennym lub miesięcznym. Jednostka czasu wybierana jest za pomocą przycisków w prawym górnym rogu.

Wprowadzone zostały również drobne zmiany w wyglądzie całego widoku, na przykład przy dodawaniu okresu do przeliczenia statystyk.Zmiany w AdOcean API

Wprowadzamy w API AdOcean kilka nowych operacji oraz aktualizujemy niektóre już istniejące.

Nowe operacje API:

 • AddFilteredReport - umożliwia utworzenie w statystykach raportu dla dowolnego okresu,
 • DeleteFilteredReport - umożliwia usunięcie zdefiniowanego wcześniej raportu dla dowolnego okresu,
 • GetCostStats - zwraca statystyki kosztowe dla kampanii (totalCost, CPM, CPC, CPA),
 • GetStatisticCreativesList - dla danej kampanii zwraca listę kreacji, dla których co najmniej raz zostały policzone statystyki,
 • GetStatisticOrdersList - dla danej kampanii zwraca listę zleceń, dla których co najmniej raz zostały policzone statystyki,
 • GetStatisticPlacementsList - dla danej kampanii zwraca listę placementów, dla których co najmniej raz zostały policzone statystyki.

Zaktualizowane operacje API:

 • GetCampaignStatInfo - zwraca 4 dodatkowe pola: calculatedVideoStats, calculatedInscreenAndDwellStats, calculatedRtbStats, calculatedSspStats, które informują, czy dla danej kampanii są przeliczane specyficzne typy statystyk.


Usunięcie starych operacji API

Zgodnie z zapowiedzią, niektóre stare operacje API zostaną usunięte. Jeśli korzystają Państwo ze strony https://api.adocean.pl/xml/adserver.protected.php, zawiera ona już zaktualizowane nazwy operacji. Jeśli jednak któraś z wymienionych niżej operacji jest wykorzystywana w Państwa narzędziach, prosimy o wprowadzenie w nich odpowiednich zmian.


Lista modyfikowanych operacji (stara operacja -> nowa operacja):

 • AddTargetting -> AddTargeting
 • GetTargettingsList -> GetTargetingsList
 • UpdateTargetting -> UpdateTargeting
 • AddTargettingVariable -> AddTargetingVariable
 • AddTargettingVariableValue -> AddTargetingVariableValue
 • DeleteTargetting -> DeleteTargeting
 • DeleteTargettingVariables -> DeleteTargetingVariables
 • DeleteTargettingVariableValue -> DeleteTargetingVariableValue
 • GetTargettingInfo -> GetTargetingInfo
 • GetTargettingTypesList -> GetTargetingTypesList
 • GetTargettingVariableInfo -> GetTargetingVariableInfo
 • GetTargettingVariableValuesList -> GetTargetingVariableValuesList
 • GetTargettingVariablesList -> GetTargetingVariablesList
 • UpdateTargettingVariable -> UpdateTargetingVariable
 • UpdateTargettingVariableValue -> UpdateTargetingVariableValue
 • UpdateTargettingVariableStates -> UpdateTargetingVariableStates
 • GetAssignedTargettingsList -> GetAssignedTargetingsList
 • AddCreativeTemplate -> AddCreative
 • UpdateCreativeTemplate -> UpdateCreative
 • DeleteCreativeTemplate -> DeleteCreative
 • GetCreativeTemplateInfo -> GetCreativeInfoNowy parametr w szablonie Viewable sticky ad

Wprowadzamy nową opcję w szablonie kreacji Viewable sticky ad:

 • Mute when sticked - jeśli opcja jest zaznaczona, video będzie wyciszone po przyklejeniu do krawędzi okna. W innym przypadku dźwięk pozostanie włączony przez cały czas.