AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 15-10-2014

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowy algorytm optymalizacji eCPM
  • Aktualizacja AdOcean API


Nowy algorytm optymalizacji eCPM

Wprowadzamy zmianę dotyczącą tego, jak często część kreacji jest wybierana do emisji na placemencie przy ustawionej optymalizacji eCPM.

Zmiana ma pozwolić zmaksymalizować zyski z wybranych placmentów. Nowy algorytm mocno promuje najlepsze kreacje, wybierając je do większości odsłon. Te, które przynoszą niższe zyski mogą otrzymać znacznie niższą ilość prób emisji w stosunku do najlepiej działających. Ponadto nowe kreacje, dla których wartość nie została jeszcze wyestymowana (np. CPC) lub kreacje o niepewnej estymacji będą miały większą szansę na wybranie do emisji. Bardziej szczegółowe informacje znajdą się w manualu.

Aktualizacja dotyczy jedynie optymalizacji eCPM, BestPerforming nie jest objęty zmianami.

Prosimy wziąć pod uwagę, że efekty tej zmiany nie będą widoczne natychmiastowo, czyli już w dniu jej wprowadzenia. Proces wprowadzenia nowego algorytmu powinien być zakończony w ciągu jednego tygodnia. Dla klientów, którzy obecnie wykorzystują optymalizację eCPM w swoich kampaniach aktualizacja zostanie wprowadzona 22 października 2014.


Rysunek 1: Tworzenie kampanii – ustawienie opymalizacji eCPM i domyślnego kosztu zlecenia


Rysunek 2: Edycja zlecenia optymalizowanego według eCPM – ustawienie modelu kosztów dla zlecenia

Aktualizacja AdOcean API

GetCreativeInfo polecenie otrzymało zmianę:
  • templateName nowe pole – jeśli kreacja została utworzona za pomocą szablonu, jego nazwa może być pobrana za pomocą tej operacji