AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 11-04-2012

Lista wprowadzanych zmian:
  • Nowy sposób aktywowania/wstrzymywania kreacji i zlecenia
  • Rozszerzone uprawnienia dla reklamodawców/agencji/sprzedawców
  • Nowa operacji API: GetAssignedTargettingsList


Nowy sposób aktywowania/wstrzymywania kreacji i zlecenia

Dotychczas, aby wstrzymać kreację lub zlecenie, konieczne było przejście do trybu edycji kampanii. Teraz nie będzie to już wymagane: kreacje i zlecenia będą mogły być aktywowane lub wstrzymywane w widoku listy kreacji lub zleceń, bez konieczności rozpoczynania edycji kampanii. Oczywiście operacje te mogą zostać wykonane tylko jeśli żaden inny użytkownik nie rozpoczął już edycji kampanii. Prosimy także zwrócić uwagę, że aby dokonać w.w zmian korzystając z widoku właściwości kreacji/zlecenia nadal konieczne jest przejście do trybu edycji kampanii.


Rysunek: Operacje w widoku listy kreacji


Rysunek: Operacje w widoku listy zleceń

Opcje dostępne są dla użytkowników z prawami edycji.Rozszerzone uprawnienia dla reklamodawców/agencji/sprzedawców

Użytkownicy AdOcean z prawami administracyjnymi mają możliwość udostępnienia Reklamodawcy, Agencji lub Sprzedawcy podglądu ustawień kampanii (bez możliwości wprowadzania w niej zmian) oraz możliwości wstrzymywania i wznawiania kampanii, których są właścicielami. Teraz będzie możliwe wstrzymywanie/aktywacja także kreacji i zleceń. Nowe uprawnienia mogą zostać przyznane w widoku właściwości danego reklamodawcy, agencji lub sprzedawcy.

Opcja Wstrzymywania/wznawiania kampanii oraz wstrzymywania/aktywacji kreacji i zleceń pozwala nadać dodatkowe uprawnienia, które będą ograniczone tylko do kampanii, których dany użytkownik jest właścicielem. Jednakże, użytkownik może otrzymać takie uprawnienia tylko jeśli opcja Podgląd ustawień kampanii jest dla niego włączona!


Rysunek: Nadawanie dodatkowych uprawnień reklamodawcy, agencji lub sprzedawcyNowa operacji API: GetAssignedTargettingsList

Operacja zwraca listę wszytskich targetowań zdefiniowanych dla danej kampanii. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w dokumentacji API.