AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 19-12-2012

Lista wprowadzanych zmian:
  • Potwierdzenie usunięcia retargetowania
  • Zmiany w AdOcean API


Potwierdzenie usunięcia retargetowania

Podczas próby usunięcia retargetowania w systemie będzie wyświetlane okno z prośbą o potwierdzenie. Dzięki temu żadne retargetowanie nie zostanie usunięte przez przypadek.


Rysunek 1: Potwierdzenie usunięcia retargetowania globalnego


Rysunek 2: Potwierdzenie usunięcia retargetowania w kampanii

Zmiany w AdOcean API

Wprowadzamy drobne zmiany w wyniku dla informacji o błędzie - dodatkowe informacje będą zwracane tylko wtedy, gdy jest coś do zaprezentowania (tj. puste wartości nie będą zwracane). Dodatkowo, dla niektórych operacji zwracane będą nowe pola:

dla operacji GetCreativesList:

  • creativesNumber [numeryczne] – informuje o liczbie zwróconych kreacji

dla operacji GetTargettingsList oraz GetAssignedTargettingsList:

  • emitedLocationNames [alfa-numeryczne] oraz notEmitedLocationNames [alfa-numeryczne] – informuje o geolokalizacjach wybranych do emisji/zablokowanych

dla operacji GetTargettingsList:

  • targettingsNumber [numeryczne] – informuje o liczbie zwróconych targetowań