AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 27-07-2011

Lista wprowadzonych zmian:
 • Zmiany w globalnych szablonach typu in-text
 • Poprawka w specyfikacji technicznej form reklamy serwowanych przez system AdOcean dla AS2


Zmiany w globalnych szablonach typu in-text

Bazując na sugestiach naszych Klientów AdOcean wprowadza zmiany w szablonach dla kreacji typu in-text. Mamy nadzieję, że przygotowane modyfikacje sprawią, że będą Państwo częściej korzystać z tej formy reklamy.


Wykluczanie słów

Możliwe będzie zdefiniowanie słów wykluczających, które zablokują emisję reklamy jeśli bezpośrednio poprzedzają lub następują po słowie wybranym do podkreślenia. Jeśli podadzą Państwo więcej niż jedno słowo wykluczające to system AdOcean nie podkreśli słowa, jeśli sąsiaduje z nim którekolwiek ze słów wykluczających. Przykład:

 • słowa do podkreślenia: samochód, autobus
 • słowa wykluczające: zepsuty, zniszczony

Przy takim ustawieniu żadne ze słów nie zostanie podkreślone w poniższych kombinacjach:

 • zepsuty autobus
 • zniszczony autobus
 • zepsuty samochód
 • zniszczony samochód
 • samochód zniszczony
 • samochód zepsuty
 • autobus zniszczony
 • autobus zepsuty

W zdaniu "Widziałem całkowicie zniszczony samochód" słowo "samochód" nie zostanie podkreślone. Jednak w zdaniu "Samochód został całkowicie zniszczony" słowo "samochód" zostanie podkreślone, ponieważ jest oddzielone od słowa wykluczającego co najmniej jednym słowem.

Definiując słowa wykluczające mogą Państwo używać znaków "*" oraz "?". Działają one w ten sam sposób jak w polu do definicji słów do podkreślenia.


Dodatkowe skrypty mierzące

Dodamy możliwość załączania do kreacji typu in-text skryptów mierzących emisje pochodzących z innych systemów (np. gDE/gDE2). Skrypt taki zostanie wykonany tylko wtedy kiedy kreacja pojawi się na stronie (co najmniej jedno ze słów zostało znalezione i podkreślone przez kreację).Poprawka w specyfikacji technicznej form reklamy serwowanych przez system AdOcean dla AS2

Wprowadziliśmy zmianę w specyfikacji technicznej form reklamy serwowanych przez system AdOcean. Zmiana dotyczy form expand'owanych oraz layer'owych przygotowywanych w ActionScript 2. Zmiana ma na celu uniknięcie zatrzymywania ładowania stron w Internet Explorer, kiedy użytkownik wejdzie w interakcje z banerem reklamowym. Do takich form został dodany fragment kodu:


if(flash.external.ExternalInterface.available){
 flash.external.ExternalInterface.call(_root.onCrossClick);
}else{
(...)


Aktualną specyfikację mogą Państwo pobrać na stronie http://adocean-global.com/pl/podrecznik.html.