AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 29-03-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w API AdOcean


Zmiany w API AdOcean

Aby zachować spójność pomiędzy procesem dodawania nowej kampanii w Interfejsie AdOcean oraz w API, dla operacji AddCampaign dodany zostanie nowy parametr active.
Jeśli active=Y, kampania będzie aktywna lub gotowa do startu. Jeśli active=N, kampania będzie wstrzymana (wartość domyślna to active="Y")