AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 20-12-2017

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiany w szablonach kreacji


Zmiany w szablonach kreacji

W tym tygodniu wprowadzamy dodatkowe opcje w dwóch formatach reklamowych:

Multi-rotation cuboid

  • nowa opcja Fit to container - zaznaczenie opcji powoduje, że wszystkie elementy kreacji będą się mieścić w wyznaczonym kontenerze (pod uwagę brana jest także perspektywa)

SDK Billboard/Rectangle HTML5 (parameterizable)

  • nowe pole Extra HTML Code