AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 19-09-2012

Lista wprowadzanych zmian:
  • Zmiana estymacji emisji w module INVENTORY
  • Aktualizacja AdOcean API


Zmiana estymacji emisji w module INVENTORY

Estymacja danych dotyczących emisji będzie bazowała na zliczeniach rzeczywistych odsłon, a nie jak dotychczas na próbach emisji, dzięki czemu dane prezentowane w interfejsie będą bliższe rzeczywistym wyświetleniom kreacji .


Rysunek: Moduł INVENTORY

Zmiany te mogą wpłynąć na obniżenie prezentowanych wartości o około 10%.

Aktualizacja AdOcean API

W operacjach:

GetCampaignsList i GetAssignedCampaignsList zostanie dodany parametr:

  • IsActive [boolean] zawierający informację o statusie wstrzymania kampanii - możliwe wartość Y i N.

GetADSAssignedCreativesList i GetAssignedCreativesList zostaną dodane następujące parametry:

  • templateName [alfa-numeric] zawierający informację o nazwie szablonu użytego do zdefiniowania kreacji
  • creationDate [date] zawierający informację o dacie utworzenia kreacji
  • modificationDate [date] zawierający informację o dacie ostatniej modyfikacji.