AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 08-07-2015

Lista wprowadzanych zmian:
 • Estymator AdOcean
 • Nowy szablon - Billboard Flash Control
 • Rozwój AdOcean
 • Zmiany w API AdOcean


Estymator AdOcean

Estymowanie ruchu w kampanii nigdy nie było łatwiejsze, od teraz będzie możliwość zamówienia estymacji kampanii reklamowej, uwzględniającej ustawienia takie jak targetowanie, cappingi czy planowanie. Estymacja zostanie przygotowana w kampanii, która jest wstrzymana i nie jest uwzględniana w predykcji całego konta. Nie będzie więc miała ona wpływu na predykcję innych kampanii. Jest to narzędzie, które pozwoli sprawdzić jaki ruch może osiągnąć kampania przy wybranych ustawieniach. Wynik zostanie zaprezentowany w ciągu od kilku minut do około godziny (czas oczekiwania ściśle zależy od liczby zamówionych prognoz oraz potencjału konta). AdOcean przygotuje prognozę uwzględniając ustawienia kampanii, takie jak targetowania, retargetowania, planowanie czy cappingi – tak jak dzieje się to również w standardowej predykcji kampanii.
We właściwościach kampanii pojawiło się nowe pole „Zamów prognozę”. Prognozę można zamówić tylko w kampanii która nie ma standardowo wyliczanego statusu predykcji, dokładniej kampania musi spełniać warunki:

 • nie może być zakończona
 • kończy się nie później niż za 30 dni
 • nie jest w trakcie edycji
 • nie jest aktywna
 • nie ma włączonej opcji „Zawsze uwzględniaj w predykcji”

Po zamówieniu prognoza będzie w stanie przeliczania:

Po przeliczeniu prognozy strona z właściwościami kampanii zostanie automatycznie odświeżona i pojawi się wynik prognozy kampanii:

Wyniki prognozy zawsze prezentują spodziewaną liczbę emisji i zasięg oraz jeśli kampania jest planowana po innym wskaźniku to również spodziewaną liczbę zdarzeń według tego wskaźnika. W wynikach prognozy otrzymujemy informację dotyczącą predykcji jaki miałaby ta kampania gdyby była kampanią uwzględnianą w predykcji. Jeśli kampania jest planowana po zleceniach to po wejściu w zakładkę zleceń mamy status predykcji poszczególnych zleceń.
Po kliknięciu w ikonkę statystyk w wynikach prognozy możemy obejrzeć estymowane statystyki kampanii dla liczby emisji oraz zasięgu.

Po przeliczeniu prognozy można zlecić przeliczenie prognozy jeszcze raz aby sprawdzić potencjał przy zmienionych ustawieniach kampanii – np. przy zmianie cappingu. Jeśli po wyliczeniu prognozy dokonywano zmian w kampanii wyniki prognozy są prezentowane na szaro. Wyniki prognozy są utrzymywane co najmniej przez tydzień i nie są aktualizowane.
W kampanii która miała zamawianą prognozę we właściwościach kampanii oraz w widoku listy kampanii w statusie predykcji pojawia się nowa ikonka:

Kolory ikonek oznaczają: szara – prognoza zamówiona, żółta – prognoza zamówiona ponownie, niebieska – prognoza przeliczona.


Nowy szablon - Billboard Flash Control

W związku ze zmianami w wyświetlaniu kreacji flashowych, które ma przynieść nowa wersja przeglądarki Chrome, przygotowaliśmy specjalny szablon kreacji Billboard Flash Control. Szablon ten pozwala wydawcy zdecydować, czy w przypadku emisji na przeglądarce Chrome 44 i wyższej, ma się wyświetlać standardowa kreacja flashowa (która w niektórych przypadkach może być zablokowana), czy powinna wyświetlić się kreacja alternatywna – np. gif czy obrazek jpg. Wyboru tego dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w polu „Flash in Chrome 44”.
Rozwój AdOcean

Podczas wdrożenia w związku z rozwijaniem adserwera AdOcean, na wszystkich kontach zostaną udostępnione następujące funkcjonalności:
 • Inventory
 • Predykcja w statystykach
 • Kampania wstrzymana uwzględniana w predykcji


Zmiany w API AdOcean

 • nowa operacja: RequestPredictionCheck
 • nowe pola wyjściowe w operacji GetCampaignInfo: predictionCheckStatus, predictedEventsCount, predictionHasCampaignPlan, predictionStatName, predictionStatGoal, predictedImpressions, predictedReach, predictionCheckDate, canRequestPredictionCheck
 • nowe pole wyjściowe w operacji GetCampaignsList: predictionCheckStatus
 • GetOrdersList / GetOrderInfo – możliwość sprawdenia predykcji kampanii wstrzymanej