AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 21-01-2015

Lista wprowadzanych zmian:
 • Passback
 • Nowy szablon kreacji - MultiAd
 • Zmiana domyślnych ustawień w interfejsie (statystyki)


Passback

AdOcean pozwala na emitowanie specjalnej kreacji (tzw. Passback Enabled Creative) w przypadku, gdy po wysłaniu zapytania do innego adservera, ten adserver nie może wyświetlić żadnej reklamy i zwraca do AdOcean niewykorzystaną odsłonę.

Jak to działa? 1. Strona przy użyciu kodu placementu wysyła do adservera zapytanie o kreację.
 2. Adserver wysyła kreację Passback Enabled, która będzie wyświetlać najlepszą kampanię alternatywną w przypadku zwrócenia odsłony przez zewnętrzny adserver.
 3. Strona wykonuje zapytanie do zewnętrznego adservera przy użyciu kodu zdefiniowanego w kreacji Passback Enabled.
 4. Zewnętrzny adserver nie posiada żadnej kreacji do wyemitowania, więc zwraca kod passback. Wyświetlana jest najlepsza kampania alternatywna.


Wymagania

Kody placementów muszą pozwalać na:

 • obsługę ado.js
 • passback nie zadziała dla placementów, do których podpięta jest więcej niż jedna kreacja (tj. np. dla większości profili video)
 • passback nie zadziała na placementach, które w odpowiedzi nie zwracają JavaScript, np. XML lub JSON.
 • passback jedynie w ograniczonym stopniu obsługuje kody kreacji używające ramek i iFrame (zobacz: Zastępczy Kod Passback). • Tworzenie kreacji Passback Enabled

  1. Należy utworzyć nową kampanię i zdefiniować dla niej podstawowe ustawienia, jak wybór powierzchni reklamowej.
  2. Należy utworzyć nową kreację. Jako szablon należy wybrać 'Passback Enabled Creative'.
  3. Należy ustawić Passback ID, które identyfikuje, który passback zostanie wykonany przez zewnętrzny Adserver (na przykład "970x100").
  4. Należy wstawić zewnętrzny kod kreacji w pole kod JavaScript.
  5. Przykładowa kreacja:  6. Należy utworzyć inną kampanię dla tego samego wydawcy, optymalizowaną w oparciu o eCPM.


  Ustawienia zewnętrznego Adservera

  W celu uzyskania instrukcji definiowania kodu passback odsyłamy do dokumentacji zewnętrznego adservera.

  Kod passback będzie wyglądał inaczej w zależności od skryptów generowanych przez każdy z adserverów. Jeśli zewnętrzny adserver używa ramek lub iframe, prosimy zapoznać się z instrukcją "Zastępczy kod passback". W pozostałych przypadkach należy użyć standardowego kodu passback.  Kod passback

  Standardowy kod passback JavaScript:

  Gdzie '970x100' jest wartością parametru Passback ID, ustawianą w sekcji właściwości kreacji Passback Enabled.

  Jeśli wymagany jest passback HTML, wystarczy opakować JavaScript w tagi script.  Zastępczy kod passback

  Jeśli passback wywoływany jest pomiędzy ramkami, powinien zostać użyty kod w następującej formie:

  Gdzie '970x100'jest wartością parametru Passback ID, ustawianą w sekcji właściwości kreacji Passback Enabled.

  Taki kod może być użyty także bez ramek, ale posiada pewne ograniczenia: Microsoft Internet Explorer w wersji starszej niż 8.0 i niektóre bardzo stare wersje innych przeglądarek nie obsługują komunikacji pomiędzy ramkami.  Tworzenie kampanii alternatywnych do wyświetlania jako Passback Enabled.

  AdServer, po wybraniu do emisji kampanii Passback Enabled, wybiera "najlepszą kampanię alternatywną". Ta kampania będzie emitowana, jeśli odsłona nie została wykorzystana przez zewnętrzny adserver i został wywołany passback.  Musi ona spełniać kilka warunków:

 • Najlepsza kampania alternatywna musi być zdefiniowana na tym samym placemencie, na którym została wybrana kampania passback.
 • Najlepsza kampania alternatywna musi być optymalizowana w oparciu o eCPM (w ustawieniach głównych kampanii, nie w zleceniu/surroundzie). Na tej podstawie AdServer wybiera najbardziej dochodową kampanię alternatywną. W pierwszej kolejności, wybierana jest grupa kampanii eCPM o tym samym, najwyższym priorytecie. Następnie z tej grupy wybierana jest najbardziej efektywna kreacja na wybranym placemencie. Pozostawiony jest też pewien margines dla kreacji nieco mniej efektywnych, aby miały szansę poprawić swoje statystyki.
 • Aby uzyskać pewność, że kampania Passback Enabled zostanie wybrana przez AdServer, musi ona mieć ustawiony najwyższy priorytet. Jeśli AdServer wybrał kampanię Passback Enabled, odbywa się drugie "losowanie" (poczynając od najwyższych priorytetów). W tym drugim wyborze wykluczone zostają wszystkie kampanie RTB, kampanie Passback Enabled oraz kampanie nie optymalizowane w oparciu o eCPM, a najlepsza kampania alternatywna wybierana jest z grupy kampanii eCPM o tym samym, najwyższym priorytecie. Na przykład: kampania Passback Enabled jest kampanią wyłączną (najwyższy priorytet), a kampania alternatywna ma priorytet domyślny lub komercyjny.
 • Jeśli dla najlepszej kampanii alternatywnej zdefiniowane są koszty za kliknięcie (CPC) lub akcję (CPA), adserver potrzebuje statystyk danej pary placement/kreacja, aby przeliczyć eCPM. Jeśli adrserver nie jest w stanie obliczyć eCPM dla wybranej pary, może ona zostać wybrana do emisji. Dzięki temu kampania będzie w stanie uzbierać statystyki niezbędne do obliczeń.
 • Do emisji nie zostaną wybrane zlecenia surround.
 • Najlepsza kampania alternatywna może korzystać z szablonów kreacji (HTML lub JavaScript) lub nie (HTML, JavaScript, IMG lub SWF).


 • Właściwości kampanii alternatywnej::

 • Wszystkie ustawienia, takie jak cappingi, limity, targetowania i wykluczenia będą sprawdzane podczas procesu wybierania najlepszej kampanii alternatywnej. Oczywiście, jeśli dana kampania nie zostanie wybrana do udziału w aukcji, nie wpłynie to na jej cappingi, limity czy planowanie.
 • Predykcja dla kampanii alternatywnej może zostać zaburzona przez nieprzewidywalne wywołania passback z zewnętrznych adserverów. Predyktor analizuje stosunek przypadków, kiedy kampania alternatywna została wybrana do przypadków, gdy emitowana jest zewnętrzna kreacja, za ostatni dzień. Jeśli ten stosunek jest znany, predyktor założy, że kampania alternatywna będzie w przyszłości emitowana z prawdopodobieństwem równym temu stosunkowi. Jeśli prawdopodobieństwo nie jest znane - na przykład w pierwszym dniu kampanii - predyktor założy, że kampania alternatywna będzie zawsze wyświetlana. Prosimy zwrócić uwagę, że podobne optymistyczne założenie jest przyjmowane dla kampanii Passback Enabled, a więc inventory dla placementu może być podwojone przez 1-2 dni od momentu zdefiniowania nowej kampanii Passback Enabled i kampanii alternatywnej na tym samym placemencie.
 • Uwaga: Każda kampania, która może być wybrana jako najlepsza alternatywa dla kampanii Passback Enabled może być też wybrana jako zwykła kampania bez mechanizmu passback.  Statystyki dedykowane Passback

  W widoku statystyk, w sekcji podsumowania RTB, liczba emisji w kolumnie AdServer pokazuje ile razy konkretna emisja została zwrócona do AdServera przy użyciu kodu pasback.  Dla kreacji Passback Enabled pozostałe pola są puste.  Ograniczenia preview

  Kreacje Passback Enabled są widoczne w podglądzie kreacji i Live Preview, ale nie jest pokazywana żadna kampania alternatywna z AdServera.  Ograniczenia obecnego rozwiązania i planowane usprawnienia

 • Statystyki emisji dla kreacji Passback Enabled są zawsze liczone, nawet jeśli zewnętrzny AdServer użyje kodu passback. W takich przypadkach zostają zliczone dwie emisje - jedna dla kreacji Passback Enabled, a druga dla kampanii alternatywnej. Może to skutkować zawyżoną liczbą emisji na danym placemencie.
 • Predykcje dla kreacji Passback Enabled zawsze zakładają, że zewnętrzny adserver zaoferuje kreację (nigdy nie zostanie wywołany passback). Zostanie to poprawione w przyszłości.
 • Kampanie inne niż optymalizowane w oparciu o eCPM/BestPerforming nie mogą być emitowane jako kampanie alternatywne. W przyszłości planujemy tu pewne modyfikacje.


 • Nowy szablon kreacji – MultiAd

  Dzięki szablonowi kreacji MultiAd możliwe jest emitowanie kreacji z różnych kampanii na jednym placemencie w tym samym czasie, poprzez podzielenie powierzchni reklamowej pomiędzy "małe kreacje", lub emitowanie tylko jednej, "pełnowymiarowej" kreacji. Kreacja może myć wyświetlana poziomo lub pionowo.

  AdOcean najpierw decyduje, czy wyemitować jedną dużą kreacją, czy kilka mniejszych. W drugim przypadku, system automatycznie wybiera odpowiednią liczbę mniejszych kreacji, jednocześnie dbając o to, by nie przekroczyć wymiarów plcementu. Każda z emitowanych kreacji zliczana jest niezależnie i posiada własne statystyki.


  MultiAd posiada 3 formy:

  1. reklama tekstowa
  2. reklama graficzna
  3. reklama tekstowo-graficzna

  4. Zmiana domyślnych ustawień w interfejsie (statystyki)

   Zmianie ulegają domyślne wartości prezentowane w interfejsie. Zamiast UCTR będzie teraz prezentowane CTR. Zmiany są widoczne w następujących rankingach: zleceń, placementów, kategorii placementów, kreacji, kategorii kreacji, szczegółowym, statystyk geo: regionów, miast, oraz technicznych: przeglądarek i systemów operacyjnych.


   UCTR zostaje usunięty z następujących domyślnych grup widoków:

   Podstawowe: Zasięg, Rozwinięcia, UExp, Inni UC, Wszytskie UC, UC, SUC.

   Zaawansowane: UA, UA-pc, UA-pv, UCTR, UCTR d.i., CR-U, AR-U, TTExp, TTC, TTA-pc, TTA-pv

   Częstotliwości: Częstotliwość

   Statytyki UCTR są wciąż dostępne, ale aby je wyświetlić trzeba zaznaczyć odpowiednie checkboxy w poszczególnych widokach.