AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

Archiwum







Release: 24-10-2018

Lista wprowadzanych zmian:
  • Pełne statystyki kampanii dla wydawców


Pełne statystyki kampanii dla wydawców

W tym tygodniu wprowadzamy widok pełnych statystyk kampanii dla wydawców z dostępem do zarządzania. Do tej pory, taki dostęp do interfejsu AdOcean umożliwiał wydawcom definiowanie własnej przestrzeni reklamowej oraz definiowanie własnych kampanii reklamowych i zarządzanie nimi, ale dostęp do statystyk był ograniczony do wybranych wskaźników.

Po wprowadzeniu zmiany, wydawcy z dostępem co zarządzania będą mogli zobaczyć wszystkie statystyki swoich kampanii.

Nowy widok dostępny będzie w interfejsie z poziomu zakładki Kampanie. Statystyki dostępne będą również poprzez API AdOcean.