AdOcean wdrożenia

English 
AdOcean

ArchiwumRelease: 07-12-2011

Lista wprowadzonych zmian:
  • Planowanie w oparciu o zasięg
  • Nowe szablony globalne


Planowanie w oparciu o zasięg

AdOcean przygotował algorytm planowania po zasięgu czyli po ilości użytkowników (przeglądarek), którzy mają mieć kontakt ze zleceniem lub kampanią. Algorytm pozwala nie tylko na zgromadzenie określonej liczby użytkowników mających kontakt z kampanią, ale również na równomierne rozłożone na okres kampanii pozyskiwanie nowych użytkowników (mając na uwadze powracalność oraz liczbę nowych użytkowników na powierzchni reklamowej).Definiowanie planowania opartego o zasięg

Użytkownik może zdefiniować plan w oparciu o zasięg dla kampanii lub dla poszczególnych zleceń. W tym celu należy w polu "Ilość wszystkich zdarzeń" wybrać "zasięg". Po zgromadzeniu przez kampanię lub zlecenie zadanej liczby użytkowników emisja zostanie zatrzymana. Jeśli emisja powinna być kontynuowana dla użytkowników, którzy mieli już kontakt z kampanią lub zleceniem należy zaznaczyć pole "Maksymalizuj liczbę emisji dla wskaźnika zasięg", po zaznaczeniu tej opcji kampania/zlecenie będzie emitowane tym użytkownikom, aż do osiągnięcia innego ograniczenia (capping, koniec czasu kampanii, itp.).


Rysunek: definiowanie planu opartego o zasięg dla zlecenia


Rysunek: definiowanie planu opartego o zasięg dla kampanii

Uwaga: Istnieje możliwość włączenia opcji "Maksymalizuj liczbę emisji dla wskaźnika zasięg" dla trwających zleceń i kampanii. System AdOcean w przypadku zaznaczenia tej opcji zachowa się następująco:

Załóżmy, że dla wszystkich kreacji i placementów zdefiniowany jest capping 5 x UU na czas trwania kampanii i planem kampanii jest zasięg równy 1 000. Po osiągnięciu dla kampanii zasięgu równego 999 cookie, użytkownik włącza opcję "Maksymalizuj liczbę emisji dla wskaźnika zasięg". Celem systemu wciąż jest uzyskanie przez kampanię zasięgu równego 1 000. Może się zdarzyć, że użytkownicy, którzy już mieli kontakt z kampanią zobaczą ją jeszcze raz, jednak emisja zostanie zatrzymana dla wszystkich jak tylko kampania osiągnie zasięg 1 000.Poprawne ustawienia kampanii/zlecenia planowanego w oparciu o zasięg

Planując kampanię/zlecenie w oparciu o zasięg należy mieć na uwadze, że niektóre ustawienia mogą mieć negatywny wpływ na planowanie w oparciu o zasięg. Należą do nich:

  • capping częstotliwościowy (szczególnie 1 x UU na czas trwania kampanii);
  • tryb emisji (%ASAP);
  • stosunek pomiędzy ilością użytkowników odwiedzających powierzchnię reklamową a planem dla zlecenia/kampanii;
  • czas trwania kampanii/zlecenia.

Każda witryna ma pewną ilość nowych i pewną powracających użytkowników, dlatego nie możemy udzielić dokładnych instrukcji jakie są bezpieczne ustawienia planu dla kampanii/zlecenia opartego na zasięgu. Jest jednak kilka ogólnych zasad, o których warto pamiętać.

Zjawisko braku nowych użytkowników pod koniec trwania kampanii/zlecenia jest dużo bardziej zauważalne w przypadku kampanii krótkich, dlatego zalecamy w przypadku takich kampanii definiowanie wyższych wartości parametru ASAP oraz nie ustawianie planu zbliżonego do całkowitego potencjału powierzchni reklamowej.

Planowanie oparciu o zasięg dla całej kampanii ma więcej ograniczeń (może prowadzić to większych niedokładności w wykonaniu planu) niż planowanie dla poszczególnych zleceń.Nowe szablony globalne

Dodajemy następujące szablony globalne do Państwa kont w AdOceanL

Footer & Sidekick

Filmstrip

Slidenote

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie szablonów zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia Technicznego AdOcean